: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 17/11/2018

BHXH Việt Nam và Bộ Y tế: Thống nhất một số phương án thực hiện dự toán chi phí KCB BHYT

Bộ Y tế vừa có Công văn số 6807/BYT-BH thông báo kết luận giao ban giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam. Trong đó, thống nhất phương án giải quyết một số tồn tại, vướng mắc về tạm ứng, thanh toán, thực hiện dự toán chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) năm 2018.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam cũng như báo cáo của các địa phương, số chi KCB BHYT trong 6 tháng đầu năm 2018 trên toàn quốc bằng 52% dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 2/3/2018; dự tính số chi KCB BHYT tại nhiều địa phương sẽ vượt mức dự toán được giao. Do đó, trong kết luận giao ban giữa hai ngành nêu rõ: BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo BHXH tỉnh, thành phố thực hiện tạm ứng, thanh toán chi phí KCB BHYT cho các cơ KCB kịp thời theo quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện BHYT.

Bộ Y tế có công văn chỉ đạo Giám đốc các Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ sở KCB BHYT phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH địa phương thống nhất số liệu quyết toán trong quý, phần kinh phí vượt quỹ, vượt tổng mức thanh toán và chưa thống nhất được tách riêng; đồng thời sớm có văn bản thuyết minh nguyên nhân vượt quỹ, vượt tổng mức thanh toán, làm căn cứ để cơ quan BHXH thẩm định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT. Các cơ sở KCB nghiêm túc thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử lên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT; song song với việc gửi đề nghị tạm ứng bằng bản giấy làm cơ sở để cơ quan BHXH thực hiện tạm ứng.

Đối với các tỉnh, thành phố có số chi KCB BHYT tăng cao, vượt dự toán được giao năm 2018, thì UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo Bộ Y tế. Sau khi xem xét, phối hợp với BHXH Việt Nam để xác định nguyên nhân chi vượt dự toán, Bộ Y tế sẽ báo cáo Chính phủ. 

  K.Lê