: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:01:38 03/03/2018

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2018

Bộ VHTTDL vừa yêu cầu Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh, thành ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2018 của địa phương.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành lập Ban Tổ chức, xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Ngày chạy Olympic và các hoạt động thể dục thể thao trên tất cả các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các đơn vị liên quan huy động tối đa các đối tượng là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh niên, học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, người lao động, người trung cao tuổi… hiện đang sinh sống, làm việc trên địa bàn cùng tham gia.

Đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL xây dựng kế hoạch, tổ chức Ngày chạy Olympic và các hoạt động thể dục thể thao của đơn vị mình phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, huy động tối đa sinh viên tham gia.    

L. Hoa