: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 - Thứ năm, 14/03/2019

Nhiều thiếu sót tại Bệnh viện Nội tiết trung ương

Thanh tra Bộ Y tế vừa tiến hành thanh tra toàn diện công tác bệnh viện tại Bệnh viện Nội tiết trung ương, qua đó phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót tại bệnh viện này.

Theo Kết luận của Thanh tra Bộ Y tế, trong việc thực hiện quy chế bệnh viện, Bệnh viện Nội tiết trung ương đã đưa bệnh án vào lưu trữ nhưng chưa đóng dấu của bệnh viện vào bệnh án. Đáng chú ý, lãnh đạo bệnh viện không ký duyệt bệnh án mà giao cho các khoa tự ký duyệt bệnh án là chưa đúng quy định.

Theo kết quả thanh tra, tại một số bệnh án còn viết ngoáy, viết tắt. Việc ghi chép các thủ tục hành chính chưa đầy đủ. Một số bệnh án người bệnh có phẫu thuật, bác sỹ điều trị có ghi chỉ định  xét nghiệm trong tờ điều trị nhưng không có tờ chỉ định và kết quả xét nghiệm huyết học, hóa sinh dán trong bệnh án.

Mặt khác, sổ ghi biên bản hội chẩn, ghi chép trong biên bản hội chẩn còn sơ sài, không ghi ngày, tháng, năm hội chẩn. Không có tên các bác sỹ tham gia hội chẩn, chưa đầy đủ chữ ký của người chủ trì và các thành viên tham gia hội chẩn. Ngoài ra, bệnh án người bệnh tử vong đã đưa vào lưu trữ nhưng chưa được đóng dấu giáp lai giữa các trang trong bệnh án theo quy định.

Thanh tra công tác chống nhiễm khuẩn và quản lý chất thải y tế, Thanh tra Bộ Y tế phát hiện Bệnh viện Nội tiết trung ương thiếu giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp, xác nhận kèm theo cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Cơ sở 1 tại ngõ Thái Thịnh II, đang trong thời gian chờ sửa chữa nâng cấp nước thải xử lý bằng Cloramin B nên kết quả quan trắc nước thải chưa đạt quy chuẩn.

Trong lĩnh vực công tác đấu thầu, cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, tại thời điểm thanh tra, Khoa Dược của Bệnh viện Nội tiết trung ương đã và đang triển khai dung dịch Lugol 1% để phục vụ điều trị nội trú của bệnh viện, phòng pha chế chưa được trang bị tủ hốt. Mẫu lĩnh thuốc gây nghiện, hướng thần chưa theo mẫu quy định, thiếu thông tin về người lập biểu. “Trong quá trình triển khai gói thầu, một số công việc như phát hành hồ sơ mời thầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu, tổ chức đóng thầu, mời thầu không được giao cụ thể cho chuyên môn làm đầu mối giúp việc…” - Kết luận chỉ rõ.

Cũng theo Thanh tra Bộ Y tế, Bệnh viện Nội tiết trung ương chưa ban hành quyết định quy định một số chế độ phụ cấp thủ thuật đặc thù tại bệnh viện làm căn cứ để chi trả định mức phụ cấp thủ thuật theo quy định. Bệnh viện này cũng chưa xây dựng phương án giá dịch vụ y tế áp dụng cho hoạt động liên doanh, liên kết Hệ thống X- Quang kỹ thuật số tại cơ sở Tứ Hiệp.

Đáng chú ý, một số phiếu chi tiền sinh nhật, tiền chi thưởng Tết dương lịch có giá trị lên tới hàng tỷ đồng, chứng từ kèm theo có chữ ký nhận tiền của một người ký (ký nhận thay cho cả khoa phòng) mà không có chữ ký nhận của từng cá nhân tại các đơn vị.

Việc thực hiện chính sách của pháp luật về bảo hiểm y tế, Thanh tra Bộ Y tế chỉ rõ, kiểm tra hồ sơ bệnh án thực tế 6/12 hồ sơ ngoại trú xuất toán năm 2017 BHXH xuất toán xét nghiệm HbA1C chưa hợp lý. 3/20 hồ sơ điều trị nội trú năm 2017 chỉ định xét nghiệm CK-MB chưa hợp lý. 3 hồ sơ chỉ định xét nghiệm CK-MB hợp lý nhưng BHXH vẫn xuất toán với lý do thiếu mã bệnh trên bảng kê. Hồ sơ ngoại trú chưa lưu phiếu chỉ định xét nghiệm. Bên cạnh đó, năm 2016-2017, BHXH thực hiện tạm ứng quỹ KCB cho bệnh viện thành nhiều lần trong quỹ như vậy BHXH chưa thực hiện theo quy định.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, Bệnh viện chưa xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng để triển khai tại đơn vị, chưa báo cáo về bộ phận thường trực PCTN Bộ Y tế. Bản kê khai tài sản, thu nhập, người nhận bàn kê khai có ký tên nhưng không ghi rõ họ, tên. Năm 2017, bệnh viện chưa thực hiện rà soát quy hoạch chức danh lãnh đạo khoa/phòng.    

Đức Sơn