: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Tổng Bí thư: Năm bài học lớn trong 30 năm đổi mới

    21/01/2016 11:17

    Tiếp theo chương trình phiên khai mạc Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng.

  • Cận cảnh mỹ thuật qua 3 thập kỷ

    19/09/2016 10:10

    Như ĐĐK đã đưa tin, triển lãm “Mở cửa-Mỹ thuật 30 năm thời kỳ Đổi mới” sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 21 đến 28/9. Trước giờ khai mạc, các họa sĩ tham gia triển lãm đã có những chia sẻ, đánh giá về đời sống mỹ thuật trong 3 thập kỷ qua; đồng thời có cái nhìn toàn diện về tâm thế sáng tác, những thay đổi của từng nghệ sĩ trong giai đoạn đổi mới.