: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
  • Số vụ vi phạm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn gia tăng

    15/06/2019 06:28

    Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ra đời đã 8 năm (có hiệu lực từ ngày 1/7/2011), song Luật chưa phát huy được hết hiệu quả khi mà cơ chế biện pháp bảo vệ người tiêu dùng vẫn chưa đủ mạnh, số người tiêu dùng bị xâm phạm quyền lợi vẫn gia tăng. Thông tin nói trên được đưa ra tại “Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn” do Bộ Công thương tổ chức ngày 14/6.