: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:09 - Thứ năm, 11/10/2018

83% ngân hàng lạc quan về lợi nhuận kinh doanh 2018

Đó là kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành vào tháng 9/2018.

Theo đó, có 84,2% tổ chức tín dụng (TCTD) kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể trong năm 2018 cải thiện hơn so với năm 2017.

 Dự kiến đến cuối năm 2018, hơn 83% TCTD hy vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2017, chỉ một tỷ lệ nhỏ dự báo lợi nhuận “không đổi” và chưa đến 5% e ngại lợi nhuận “suy giảm”. 

   L.C.