: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:42 20/05/2019

Hà Nội: Đẩy mạnh thực hiện hoá đơn điện tử

Theo quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP, chậm nhất đến ngày 1/11/2020, toàn bộ các tổ chức, cá nhân phải hoàn thành việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hà Nội là thành phố có số lượng doanh nghiệp lớn thứ hai cả nước. Kế hoạch dự kiến triển khai với rất nhiều hoạt động như: Đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng HĐĐT, hướng dẫn chính sách về quản lý, sử dụng HĐĐT đồng thời tuyên truyền về các hoạt động mà Cục Thuế TP Hà Nội đã, đang và sẽ triển khai nhằm đẩy mạnh việc sử dụng HĐĐT trên địa bàn; tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện HĐĐT từ khâu đăng ký đến các khâu sử dụng và báo cáo về hóa đơn thông qua các lớp tập huấn, thông qua điện thoại, email tư vấn phối hợp với hình thức hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa của cơ quan thuế các cấp.

Danh sách các nhà cung cấp dịch vụ về HĐĐT uy tín, đủ năng lực kết nối với cơ quan thuế sẽ được Cục Thuế TP Hà Nội công khai trên website của Cục Thuế TP Hà Nội để các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn an tâm liên hệ, sử dụng dịch vụ.    

T.Hằng