: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:44 12/01/2019

Năm 2018, thu thuế đạt hơn 1 triệu tỷ đồng

Theo Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam, kết quả thu ngân sách năm 2018 của Tổng cục Thuế đạt trên 1,146 triệu tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017.

Trong đó, thu từ dầu thô đạt 66.048 tỷ đồng (bằng 183,9% dự toán, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2017), thu nội địa đạt 1,08 triệu tỷ đồng. 

Tổng cục Thuế cũng cho biết năm 2018, số thu nội địa đạt 1.080 triệu tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán, tăng 11,2% so với năm 2017.    

D.Long