: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:00 - Thứ sáu, 11/01/2019

Ngành thuế quyết đẩy lùi tình trạng 'trên nóng, dưới lạnh'

Sáng 10/1, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ lưu ý, thanh tra, kiểm tra cũng không được gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp, phải phối hợp với các cơ quan khác làm tối thiểu công tác thanh tra.

Ngành thuế quyết đẩy lùi tình trạng trên nóng, dưới lạnh

Năm 2019, ngành thuế đặt mục tiêu vượt thu ngân sách 5% so với dự toán.

90.394 cuộc thanh, kiểm tra 

Tổng cục Thuế cho biết, kết quả thu ngân sách năm 2018 đạt 1.146.933 tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 66.048 tỷ đồng, bằng 183,9% dự toán, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2017. Thu nội địa đạt 1.080.885 tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán, tăng 11,2% so với năm 2017. Thu tiền sử dụng đất đạt 146.616 tỷ đồng, bằng 170,7% dự toán (vượt 60.716 tỷ), vượt 28.616 tỷ so với số đã báo cáo Quốc hội, tăng 17,1% so với cùng kỳ. Thu từ chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước đạt 4.851 tỷ đồng.

Thông tin về kết quả trong năm 2018, Tổng cục thuế cho biết ngành thuế đã đôn đốc thu nợ đọng được 32.055 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày thời điểm 31/12/2017 chuyển sang năm 2018. Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 31/12/2018 là 75.805 tỷ đồng, trong đó tiền thuế nợ có khả năng thu hồi là 39.295 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 51,8% tổng số tiền nợ thuế, giảm 2.381 tỷ đồng (-5,7%) so với 31/12/2017.

Công tác thanh tra, kiểm tra thuế cuối năm 2018, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 90.394 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 100,81% kế hoạch năm 2018; với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 17.302 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.978 tỷ đồng; giảm lỗ là 34.411 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.286,5 tỷ đồng đạt 71,01% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra. Trong đó, đã tiến hành thanh tra, kiểm tra được 593 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 1.637,88 tỷ đồng; giảm lỗ 4.808 tỷ đồng; điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 7.291,72 tỷ đồng.

Trong năm 2019, Quốc hội, Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 cho hệ thống Thuế là 1.168.100 tỷ đồng.

Ngành thuế cũng sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2019. Toàn ngành tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu NSNN năm 2019 đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao. Triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN. Ngành thuế cũng cho biết năm 2019 tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ; đẩy lùi tình trạng “trên nóng dưới lạnh” và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Áp lực trách nhiệm

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị ngành Thuế tiếp tục quán triệt nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị, năm 2019, ngành Thuế phải cải cách và hoàn thiện thể chế pháp luật có liên quan đến ngành. Từ thành tựu của năm 2018 là giúp Bộ Tài chính hoàn thiện dự án luật quản lý thuế sửa đổi, sang năm 2019 Quốc hội sẽ xem xét và thông qua dự kiến vào kỳ họp đầu tiên. Ngành Thuế phải hết sức lắng nghe với tinh thần cầu thị, tiếp thu tối đa ý kiến đóng góp của các đoàn đại biểu Quốc hội, chuyên gia, nhà khoa học và đặc biệt là của người nộp thuế để bộ luật này có chất lượng cao nhất, mang tính ổn định lâu dài, định hướng cho ngành Thuế ít nhất 10-20 năm.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, tất cả những thiếu sót và bất cập của luật hiện hành phải khắc phục ngay, nhất là việc quản lý giao dịch liên kết, chống chuyển giá; quản lý thuế trên cơ sở đánh giá rủi ro, những quy trình thủ tục liên quan đến quản lý thuế, giải quyết nợ đọng, tạo dựng mối quan hệ với các ngành trong quy trình chức năng của ngành Thuế... nhất là việc xử lý nợ động thuế, không để tình trạng nợ không có sơ sở thu tồn động kéo dài.

Ngoài những nhiệm vụ trên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, năm 2019 ngành Thuế phải rà soát lại để có thể giao chỉ tiêu thu cao hơn, tạo động lực, áp lực và trách nhiệm trên cơ sở có lý có tình, nhất là tại một số địa bàn có dư địa để tăng thu. Đặc biệt, năm nay, Phó Thủ tướng đề nghị ngành Thuế tích cực triển khai Nghị định về hoá đơn điện tử, hoàn thành ở TP Hà Nội, TPHCM và các đô thị lớn. Tập trung vào lĩnh cực kinh tế tư nhân như hộ kinh doanh, ăn uống, lưu trú, thương mại…Không để ra tình trang không lấy hoá đơn VAT tiếp tục kéo dài. Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Phó Thủ tướng cũng rằng, năm nay ngành Thuế phải tiếp tục tăng cường công tác thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế trên cơ sở quản lý rủi ro.

“Thanh tra kiểm tra cũng không được gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp. Và phải phối hợp với các cơ quan khác làm tối thiểu công tác thanh tra” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý.    

Thúy Hằng