: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:41 08/04/2018

Xử lý nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới còn khoảng 4.943 tỷ đồng.

Theo Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, năm 2018, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình là xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các địa phương tự túc ngân sách phải xử lý xong nợ trước tháng 6/2018. 

Đến nay, tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới còn khoảng 4.943 tỷ đồng, giảm 10.284 tỷ đồng so với thời điểm 31/11/2016 và giảm 4.872 tỷ đồng so với thời điểm ngày 31/1/2017.

Báo cáo của các địa phương cho biết, đến hết 31/1/2018, toàn quốc đã có 26/63 tỉnh không nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2017 có thêm 11 địa phương báo cáo đã xử lý hết nợ gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau.     

T.Trung