: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:45:00 10/04/2018

Quy định tiêu chuẩn trọng tài, cơ sở vật chất với hoạt động đua ngựa

Bộ VHTTDL đã ban hành Thông tư 16/2018/TT-BVHTTDL quy định về tiêu chuẩn trọng tài, giám sát, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân viên chuyên môn của doanh nghiệp tổ chức hoạt động đua ngựa để kinh doanh đặt cược.

Theo đó, Thông tư quy định: Đường đua thẳng có chiều dài ít nhất 1.000 m; chiều rộng ít nhất 16m; có đoạn đường thẳng sau đích dài ít nhất là 200 m để ngựa đua giảm dần tốc độ. Đường đua khép kín có độ dài ít nhất 1.500 m; chiều rộng ít nhất 16 m; phải có đoạn đường thẳng trước khi tiếp nối với đoạn đường vòng của đường đua dài ít nhất là 300 m; bán kính của đoạn đường vòng dài ít nhất 135 m.

Mặt đường đua được phủ bằng cát hoặc trồng cỏ bảo đảm các yêu cầu sau: a- Đối với mặt đường đua được phủ bằng cát, lớp cát phủ có độ dày ít nhất là 0,2 m; không lẫn vật thủy tinh, sắc nhọn hoặc các vật khác có thể gây thương tích cho ngựa đua; b- Với mặt đường đua bằng cỏ, loại cỏ trồng là cỏ bermuda (cỏ chỉ) hoặc cỏ lá gừng.

Hàng rào bảo vệ 2 bên đường đua có chiều cao tối thiểu 0,8 m, khoảng cách từ hàng rào bảo vệ bên ngoài đường đua đến khu vực khán giả ít nhất là 10 m. 

Trang thiết bị cho nài ngựa bao gồm: Mũ bảo hiểm, áo giáp, giáp bảo vệ ống quyển, giày đua, túi đựng chì, roi da. Trang thiết bị cho ngựa: hàm thiếc, mặt nạ, bộ đồ đầu, yên ngựa, số đeo.

Về tiêu chuẩn với trọng tài, Thông tư quy định: Trọng tài do doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa lựa chọn phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: Từ đủ 18 tuổi trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; nắm vững Điều lệ đua ngựa. Một cuộc đua ngựa đảm bảo có Ban trọng tài, gồm ít nhất 9 trọng tài, cụ thể: Trọng tài chính, trọng tài cân, trọng tài xuất phát, trọng tài đích đến, trọng tài thư ký và ít nhất 4 trọng tài trên đường đua.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 5/5/2018.    

Xuân Phương