: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:20:22 01/04/2020

Quảng Nam: Cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa vẫn hoạt động bình thường    

Ngày 1/4, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ra văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quảng Nam: Cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa vẫn hoạt động bình thường    

Tại Quảng Nam dịch vụ hàng hóa vẫn tiếp tục hoạt động bình thường.

Theo đó, thực hiện nâng mức ứng phó trên địa bàn tỉnh lên cấp độ 3 (tăng 1 cấp). Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020.

Tuy nhiên, các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường thi công, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa vẫn tiếp tục hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trường hợp không đảm bảo phải quyết định tạm dừng hoạt động.

Tiếp tục duy trì hoạt động các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại nhưng phải quản lý chặt chẽ và ưu tiên bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết.

Đối với các chợ, đề nghị cơ quan, đơn vị chủ quản sử dụng thêm mặt bằng tại vị trí phù hợp để làm chợ tạm, điều phối một số mặt hàng qua giao dịch tại khu vực này, giãn mật độ buôn bán tại chợ chính.

Sở Công Thương làm việc với các đơn vị kinh doanh vận tải thực phẩm để tổ chức định kỳ vận chuyển hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết lên tổ chức bán lưu động tại các huyện miền núi, không để tình trạng khan hiếm, tăng giá bất thường xảy ra.

Tấn Thành