: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:56:00 16/01/2017

Agribank Thanh Hóa phát triển ấn tượng

Sau 28 năm xây dựng, trưởng thành đến nay Agribank Thanh Hóa đã trở thành một trong những đơn vị có quy mô hoạt động lớn nhất hệ thống Agribank và là chi nhánh NHTM lớn nhất trên địa bàn với hơn 1.000 cán bộ. Mạng lưới hoạt động gồm 66 chi nhánh, phòng giao dịch và 49 máy ATM, 180 máy POS, phục vụ hàng triệu khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Năm 2016 là một năm phát triển ấn tượng đối với Agribank Thanh Hóa; chi nhánh đã hoàn thành toàn diện và vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN; đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động. Đến cuối năm 2016, chi nhánh có tổng nguồn vốn huy động 21.100 tỷ đồng, tăng 3.300 tỷ đồng so với năm 2015, tốc độ tăng 15%, đạt 106% kế hoạch. Tổng dư nợ 25.500 tỷ, tăng 5.000 tỷ, tốc độ tăng 24%, đạt 109% KH; tỷ lệ nợ xấu chỉ có 0,25%;  Doanh thu dịch vụ 140 tỷ, tăng 26 tỷ, tốc độ tăng 23%; đạt 104% KH.

Thông qua hoạt động của mình, Agribank Thanh Hóa đã có những đóng góp quan trọng trong việc thu hút các nguồn vốn tích lũy trong nền kinh tế để đầu tư tín dụng, thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế trọng điểm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh như: Chương trình hiện đại hóa NoNT; chương trình chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển các khu công nghiệp, các vùng nguyên liệu; phát triển trang trại, làng nghề truyền thống; chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a; chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình phát triển thủy sản theo Nghị định 67/014/NĐ-CP của Chính phủ...

Vốn tín dụng của Agribank Thanh Hóa đã giúp cho hàng ngàn doanh nghiệp phát triển SXKD; giúp cho gần 300 ngàn hộ gia đình phát triển kinh tế, mở mang ngành nghề, nâng cao đời sống thu nhập; đồng thời Agribank Thanh Hóa cũng là TCTD đi đầu trong việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ NH về khu vực nông thôn. 

Cùng với phát triển kinh doanh, chi nhánh luôn quan tâm chú trọng tới công tác từ thiện và an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Từ năm 2011 đến nay, cán bộ viên chức Agribank Thanh Hóa đã đóng góp hơn 60 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội trên địa bàn.

Cụ thể: Đã tài trợ gần 60 tỷ đồng để xây dựng 18 công trình an sinh xã hội gồm: 1 Trung tâm y tế dự phòng, 10 trạm y tế xã; 1 trường Trung học cơ sở; 4 trường Tiểu học; 2 trường Mầm non; Xây dựng 61 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết cho các gia đình chính sách và các hộ nghèo. 

Mục tiêu chi nhánh đặt ra cho năm 2017 là: Nguồn vốn tăng trưởng tối thiểu 3.400 tỷ, tốc độ tăng 16%; cuối năm có số dư 24.500 tỷ. Dư nợ tăng trưởng tối thiểu 3.500 tỷ, tốc độ tăng 14%; số dư cuối năm 29.000 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu dưới 0,25%. Thu dịch vụ tăng 25 tỷ, tốc độ tăng 18%, cuối năm đạt doanh thu 164 tỷ…

PV