: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:17:00 - Thứ sáu, 11/08/2017

Bổ nhiệm sai lãnh đạo bệnh viện ở An Giang

Sáng 10/8, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, đã làm việc với cán bộ của Bệnh viện Mắt-Tai mũi họng-Răng hàm mặt An Giang.

Chủ trì buổi làm việc là Phó chánh văn phòng La Phước Kiên. Theo đó, việc bổ nhiệm ông Dương Hoài Phương làm PGĐ vào ngày 29-6-2015 “chưa đúng quy trình”. Bởi vì, quy định bổ nhiệm cán bộ là “nhân sự dự kiến bước đầu phải nằm trong quy hoạch được duyệt” nhưng bổ nhiệm ông Phương lại “căn cứ quy hoạch chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt”.

Về quy trình bổ nhiệm ông Phương giữ chức GĐ bệnh viện, sai vì “chưa có chủ trương của cơ quan có thẩm quyền, không có căn cứ và không đúng quy định”.

Đó là bệnh viện dựa vào Quyết định số 1720 của UBND tỉnh điều động GĐ Nguyễn Thị Hạnh đi nơi khác, và thông báo số 12 của UBND tỉnh về việc “lấy phiếu tín nhiệm để xem xét bổ nhiệm chức vụ PGĐ bệnh viện đối với ông Dương Hoài Phương”.

Những sai trái dẫn đến ngày 8/10/2015 (chỉ hơn 3 tháng sau khi được bổ nhiệm PGĐ), ông Phương có quyết định “phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của bệnh viện”.

Sáu Nghệ