: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:50:53 16/01/2015

Nền pháp lý cần bình đẳng đối với nhân dân

Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2015 ngày 15-1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Ngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc triển khai thi hành Hiến pháp, trong đó lưu ý đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội...

Báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết: trong năm 2014, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát hơn 100.000 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), bước đầu kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới 282 văn bản. Công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được triển khai. Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành luật trực thuộc Bộ Tư pháp, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thi hành luật về XLVPHC, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi cả nước.

Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cũng thừa nhận hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật chưa cao; quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như hộ tịch, chứng thực còn chậm đổi mới. Đáng chú ý, việc triển khai thi hành Hiến pháp còn thiếu đồng bộ, một số hoạt động chưa đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Ngành tư pháp chưa có giải pháp khắc phục cơ bản tình trạng hệ thống luật pháp còn phức tạp, nhiều tầng nấc; hiệu quả thi hành pháp luật chưa cao, chậm đi vào cuộc sống. Kết quả thi hành án dân sự về tiền chưa đạt chỉ tiêu Quốc hội giao, số án chuyển kỳ sau vẫn còn còn nhiều. Đáng chú ý, số lượng cán bộ thi hành án dân sự vi phạm kỷ luật có dấu hiệu gia tăng. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng thừa nhận, thủ tục hành chính trong nhiều lĩnh vực vẫn còn rườm rà…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận những đóng góp của ngành tư pháp. Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành tư pháp rút kinh nghiệm, khắc phục những điểm còn yếu kém trong năm qua. Nhấn mạnh vai trò của cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong năm 2015, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói: Hiến pháp có thực hiện tốt không, pháp luật nước ta có căn cứ khoa học và thực tiễn hay không là trông nhờ ở đội ngũ cán bộ tư pháp. Do đó, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành Tư pháp cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc triển khai thi hành Hiến pháp; tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp với Hiến pháp. Huy động trí tuệ của toàn Ngành góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế, tham gia sâu và hiệu quả vào việc hoàn thiện các dự án luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, nhất là Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Bộ luật Hình sự (sửa đổi); tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản pháp luật, xứng đáng là "người gác cổng” trong công tác xây dựng pháp luật của Chính phủ.  

Lan Hương