: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:12 10/07/2019

Sông Mã (Sơn La): Sai phạm hơn 400 triệu đồng tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

Qua thanh tra trách nhiệm của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Sông Mã về công tác quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, việc tham gia phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Sông Mã trong công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ của Phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc năm 2017-2018, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện tổng giá trị sai phạm lên tới 409 triệu đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Sơn La, việc lập quyết toán, quản lý và sử dụng ngân sách được giao của Phòng GDĐT huyện Sông Mã có nội dung chưa đảm bảo, dự toán tổng hợp thiếu thuyết minh chi tiết. Đơn vị này cũng không xây dựng phương án điều hành ngân sách từng quý theo quy định. Đồng thời, thanh toán chế độ bồi dưỡng cho 5 học viên lớp xóa mù chữ không đúng đối tượng hơn 7 triệu đồng. Chi trả đồng thời 2 chế độ cho học sinh khuyết tật không đúng quy định hơn 11,7 triệu đồng.

Thanh tra công tác lập, thẩm định dự toán, nghiệm thu thanh toán một số hạng mục công trình sửa chữa trường, lớp học, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiện việc nghiệm thu thanh toán chưa đảm bảo, không đúng khối lượng thi công với số tiền gần 55 triệu đồng.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn các trường thuộc quyền quản lý trong việc quản lý, sử dụng kinh phí được giao còn nhiều hạn chế, một số trường thanh toán chi trả chế độ cho giáo viên, thanh toán làm thêm giờ, thanh toán sửa chữa tài sản chưa đúng quy định với số tiền hơn 335,6 triệu đồng. Trong đó, có 8 trường thanh toán sai phụ cấp vùng biên hơn 145,2 triệu đồng; 6 trường thanh toán phụ cấp khu vực cho giáo viên không đúng quy định gần 23,6 triệu đồng; 5 trường thanh toán phụ cấp dạy lớp ghép cao hơn quy định gần 43 triệu đồng; 5 trường nghiệm thu thanh toán không đúng khối lượng thực tế thi công hạng mục sửa chữa trường, lớp học gần 52 triệu đồng.

Theo cơ quan thanh tra, Phòng GDĐT huyện Sông Mã chưa ban hành văn bản thông báo kết quả xét duyệt quyết toán cho các trường học theo quy định tại Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm. Việc tổ chức theo dõi công tác nhân sự thuộc trách nhiệm của Trưởng phòng GDĐT chưa thực hiện theo hệ thống, việc tham gia luân chuyển, điều động giáo viên hàng năm còn hạn chế. Qua công tác thanh tra tại phòng GDĐT huyện Sông Mã, Thanh tra tỉnh Sơn La phát hiên tổng giá trị sai phạm là 409 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Sơn La yêu cầu Phòng GDĐT huyện Sông Mã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và chỉ đạo các trường kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến các sai phạm, khuyết điểm được thanh tra chỉ ra. Đối với UBND huyện Sông Mã, chỉ đạo Phòng GDĐT huyện phối hợp với các đơn vị liên quan thu hồi nộp ngân sách huyện số tiền 390 triệu đồng.

Đức Sơn