: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:31:00 - Thứ sáu, 05/10/2018

Bố Trạch tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ngày 5/10, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức. Đây là đơn vị đầu tiên được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch chọn làm Đại hội điểm MTTQ cấp xã, thị trấn.

Bố Trạch tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ông Hoàng Văn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đến dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội có ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch; ông Nguyễn Thanh Niên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vạn Trạch; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch; cùng 118 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Vạn Trạch.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Uỷ ban Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Trạch đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương và địa phương phát động, do đó công tác mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Vạn Trạch không ngừng được củng cố và phát triển.

Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận xã Vạn Trạch và các đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng 34.196 m đường bê tông nông thôn với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng; huy động 1.230 ngày công của nhân dân để xây dựng các công trình cộng đồng; vận động “Quỹ vì người nghèo” được 107 triệu đồng; hỗ trợ 9 con bò cho 9 hộ nghèo trị giá 108 triệu đồng. 

Tại đại hội, các đại biểu tập đã thảo luận và đánh giá những mặt đạt được và những hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới; trong đó chú trọng về việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Trạch và các tổ chức chính trị - xã hội…

Bố Trạch tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội đã hiệp thương cử ra 37 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Trạch lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương cử ra 37 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Trạch lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà Hà Thị Nhỉ tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Trạch khóa XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã cử 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bố Trạch lần thứ 16, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND xã Vạn Trạch đã tặng giấy khen cho 4 Ban công tác Mặt trận vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Bố Trạch tổ chức Đại hội điểm Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024

Văn nghệ chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vạn Trạch nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Xuân Thi