: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:00:00 - Chủ nhật, 07/10/2018

Cao Bằng: Quý I-2019 hoàn thành Đại hội cấp cơ sở

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng đang triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội MTTQ tỉnh Cao Bằng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự kiến chọn 1 xã thuộc đơn vị thành phố Cao Bằng tổ chức Đại hội điểm cấp xã trong tháng 1/2019; chọn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hạ Lang làm điểm chỉ đạo Đại hội cấp huyện, tổ chức trong tháng 3/2019.

Dự kiến, thời gian tổ chức Đại hội Mặt trận cấp cơ sở  hoàn thành trong quý I-2019. Đại hội Mặt trận cấp huyện, thành phố hoàn thành trong tháng 5/2019. Đại hội Mặt trận cấp tỉnh sẽ hoàn thành trong tháng 7/2019.  

  A.Vũ