: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 - Thứ ba, 09/10/2018

Đại hội điểm cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc vào tháng 12/2018

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã chọn xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên và huyện Vĩnh Tường làm các đơn vị tổ chỉ đạo đại hội điểm cấp tỉnh.