: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
14:16:00 16/10/2018

Đại hội điểm MTTQ xã đầu tiên ở Hà Tĩnh

Trong 2 ngày (15 và 16/10), Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là xã đầu tiên ở Hà Tĩnh tiến hành Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019-2024 và là xã đại hội điểm của huyện Cẩm Xuyên.

Đại hội điểm MTTQ xã đầu tiên ở Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự Đại hội MTTQ xã Cẩm Thành.

Đại hội diễn ra với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của MTTQ, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng xã Cẩm Thành giàu đẹp, văn minh”. 

Xã Cẩm Thành có diện tích tự nhiên 11.000ha, toàn xã có 2.260 hộ dân với 8.291 nhân khẩu, sinh hoạt trên 9 khu dân cư. MTTQ xã có 9 Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và các tổ chức thành viên trực thuộc. 

Báo cáo với đại hội, ông Hoàng Minh Thọ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thành nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua (2014-2019) MTTQ và các tầng lớp nhân dân xã Cẩm Thành đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới. Thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

MTTQ xã đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, tăng cường tình đoàn kết, nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng hành động của MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024.  

Các đại biểu đại hội đã thống nhất hiệp thương cử ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 và đại biểu đi dự đại hội MTTQ huyện Cẩm Xuyên. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cẩm Thành nhiệm kỳ mới đã bầu 3 vị vào Ban thường trực, trong đó 1 Chủ tịch, 1 Phó Chủ tịch và 1 ủy viên thường trực. Đại hội cũng biểu quyết thông qua nhiều chỉ tiêu quan trọng.

Hạnh Nguyên