: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:35:52 - Thứ năm, 08/11/2018

Đại hội điểm tại Mặt trận huyện Chư Pah (Gia Lai)

Ngày 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Pah (Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019-2024. 

Đại hội điểm tại Mặt trận huyện Chư Pah (Gia Lai)

Đoàn đại biểu ra mắt đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.

Trong nhiệm kỳ 2013-2018, MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Hòa đã đạt được những kết quả tích cực, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Cụ thể: kêu gọi đóng góp gần 91 triệu đồng quỹ vì người nghèo; phối hợp với các nguồn hỗ trợ khác trên địa bàn để xây mới và sửa chữa 5 căn nhà tình thương, xây dựng 1 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được thực hiện có hiệu quả, trên 1.300 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 8/8 thôn, làng, tổ dân phố giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Đại hội đã hiệp thương giới thiệu 33 vị tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Hòa nhiệm kỳ 2019-2024. 

Bà Đinh Thị Thủy tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Phú Hòa nhiệm kỳ 2019-2024. 

Minh Khang