: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:00:55 - Thứ năm, 28/06/2018

Giao ban công tác tuyên giáo, khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Chiều 27/6, tại thành phố Kon Tum, Hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2018 của Ban Tuyên giáo trên 13 tỉnh, thành phố tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Giao ban công tác tuyên giáo, khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Ông Võ Văn Phuông phát biểu tại hội nghị.

Tới dự Hội nghị có ông Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những vấn đề liên quan đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên giáo; chỉ ra một số hạn chế trong thực hiện công tác tuyên giáo ở một số địa phương; định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; giải pháp mạnh đấu tranh chống các thông tin xấu, xuyên tạc trên mạng xã hội; thông qua quy chế phát ngôn đối với các cơ quan nhà nước để đảm bảo công tác thông tin trên báo chí.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Phuông nhấn mạnh Ban Tuyên giáo các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cần tập trung nghiên cứu, quán triệt, học tập, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị bảo đảm nghiêm túc, chất lượng; thống nhất kế hoạch sơ kết, đánh giá tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tham mưu thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, chỉnh đốn Đảng; tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục phối hợp với các ngành tham mưu cho cấp ủy xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác khoa giáo...

Đồng thời đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố cần quan tâm, thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; tích cực triển khai các biện pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa có hiệu quả; tập trung định hướng, tổ chức tốt hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản ở địa phương; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết nhanh chóng kịp thời, hiệu quả.               

Minh Khang