: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:30:00 - Thứ hai, 11/03/2019

Hải Dương: Hiệu quả từ mô hình tự quản

Thời gian qua, hiệu quả hoạt động từ các mô hình tự quản tại Hải Dương đã góp phần tích cực vào giữ vững tình hình an ninh trật tự, xây dựng làng, khu dân cư văn hóa.

Hải Dương: Hiệu quả từ mô hình tự quản

Mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường được thực hiện hiệu quả tại Hải Dương.

Ông Nguyễn Quang Phúc - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương cho biết, MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã chú trọng việc xây dựng, nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Đến nay trên 50% số xã, phường thị trấn đã triển khai thành lập nhân rộng 5 mô hình “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Đảm bảo an ninh trật tự’, “Ban Công tác Mặt trận tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, “Ban Thanh tra nhân dân thực hiện giám sát đầu tư ở cộng đồng”. Từ hiệu quả hoạt động, các mô hình đã góp phần tích cực vào giữ vững tình hình an ninh trật tự, xây dựng làng, khu dân cư văn hóa.     

Năm 2019, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng NTM, xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả 5 mô hình tự quản ở thôn, khu dân cư (KDC) tại 246/265 xã, phường, thị trấn. Đồng thời để nâng cao chất lượng các mô hình, Mặt trận đã triển khai thành lập nhóm nòng cốt tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã có 64 thôn, KDC thành lập nhóm nòng cốt, xây dựng mô hình điểm của Trung ương về ‘’Vận động nhân dân ở KDC thực hiện việc tang văn minh, tiến bộ và bảo vệ môi trường’’. 

Điển hình như mô hình KDC tự quản bảo vệ môi trường đang được thực hiện khá hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường góp phần nâng cao ý thức của người dân, đưa hoạt động thu gom rác thải sinh hoạt vào nền nếp. Tại huyện Kinh Môn, ngay từ năm 2011 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng mô hình điểm “KDC tự quản bảo vệ môi  trường” tại thôn Duyên Linh (xã Duy Tân). Với 7 thành viên, tổ tự quản đã duy trì việc quét dọn các tuyến đường thôn, xóm. Tuyên truyền người dân tích cực vệ sinh nhà cửa, thu gom và đổ rác định kỳ, đúng nơi quy định.

Theo bà Lại Thị Lan- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kinh Môn, mô hình KDC tự quản bảo vệ môi trường của thôn Duyên Linh đã phát huy khá tốt vai trò của người dân trong giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, góp phần cùng các thôn khác của xã Duy Tân khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường vốn là điểm nóng ở địa phương này.

Tại huyện Gia Lộc, mô hình “KDC tự quản bảo vệ môi trường” được triển khai sớm nhất ở thôn Phương Bằng (xã Hồng Hưng). Sau 10 năm hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả trong bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân nông thôn. Bà Phạm Thị Huệ - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phương Bằng chia sẻ: Tổ tự quản tập trung tuyên truyền nhằm thay đổi ý thức của người dân trong xử lý rác thải sinh hoạt. Vì vậy, việc thu gom, vận chuyển rác ra bãi rác tập trung của thôn luôn kịp thời, môi trường luôn sạch sẽ.

Đặc biệt, trong việc phát huy vai trò tự quản của người dân tham gia thực hiện các tiêu chí NTM, ông Nguyễn Quang Phúc cho rằng, MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương hướng tới xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình đã và đang hoạt động thiết thực hiệu quả như việc người dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, phát huy các mô hình tự quản về môi trường, huy động sự vào cuộc của nhân dân trong việc bảo vệ an ninh, trật tự ở khu dân cư và hiến đất xây dựng NTM… Thông qua việc phát huy tính chủ động, tích cực, tính tự quản sáng tạo của mỗi khu dân cư, mỗi người dân, mỗi gia đình để tạo thành sức mạnh to lớn, động lực phát triển ở khu dân cư.

Hạnh Nhân