: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:07:47 - Thứ bảy, 06/10/2018

Hải Dương: Hơn 50% xã, phường, thị trấn thành lập các mô hình tự quản

Thời gian qua MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã chú trọng việc xây dựng, nhân rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư.

Đến nay trên 50% số xã, phường thị trấn đã triển khai thành lập nhân rộng 5 mô hình “thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang”, “khu dân cự tự quản bảo vệ môi trường”, “đảm bảo an ninh trật tự’, “Ban Công tác Mặt trận tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”, “Ban Thanh tra nhân dân thực hiện giám sát đầu tư ở cộng đồng”. Từ hiệu quả hoạt động các mô hình đã góp phần tích cực vào giữ vững tình hình an ninh trật tự, xây dựng làng, khu dân cư văn hóa.    

A.V.