: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:02 - Thứ tư, 03/10/2018

Hải Phòng tổ chức 150 lượt đưa hàng Việt về nông thôn

Doanh nghiệp tổ chức trên 150 lượt đưa hàng Việt Nam về các vùng nông thôn với tổng giá trị hàng hóa tiêu thụ đạt từ 80 đến 90 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hải Phòng trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018, Sở Công thương thành phố đã tổ chức 33 hội chợ thương mại với số doanh nghiệp tham gia bình quân 80 doanh nghiệp/hội chợ, quy mô 100 gian hàng/hội chợ, thu hút khoảng 8.500 người/hội chợ đến tham quan, mua sắm với doanh thu bán hàng ước đạt 4 tỷ đồng/hội chợ.

Song song với đó các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã tổ chức được trên 150 lượt đưa hàng Việt Nam về các vùng nông thôn với tổng giá trị hàng hóa tiêu thụ đạt từ 80 đến 90 tỷ đồng.     

T.H.