: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 - Thứ ba, 12/03/2019

Hậu Giang: Trong tháng 3, hoàn thành Đại hội cấp huyện

Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Vị Thanh vào trung tuần tháng 1/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang tiếp tục tập trung hướng dẫn 7 huyện, thị xã còn lại quyết tâm hoàn thành Đại hội cấp huyện trong tháng 3/2019, đảm bảo thời gian và quan tâm các khâu đột phá để Đại hội thực sự là hoạt động sôi nổi của các tầng lớp nhân dân.

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Tuyết Loan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hậu Giang với Đại Đoàn Kết.

Hậu Giang: Trong tháng 3, hoàn thành Đại hội cấp huyện

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan cho biết, đến thời điểm này, có thể thấy rất rõ, công tác chuẩn bị cho Đại hội MTTQ cấp huyện được Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, các huyện, thị chuẩn bị rất chu đáo, 100% (7/7 huyện, thị) đơn vị đã thông qua văn kiện với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh góp ý lần cuối, đồng thời trình Ủy ban MTTQ cùng cấp góp ý đúng hướng dẫn, đảm bảo chất lượng. Về nhân sự, Đảng đoàn UBMTTQ tỉnh đã phối hợp với Thường trực cấp ủy cấp huyện thực hiện các bước đúng qui trình, thủ tục theo qui định về số lượng, tiêu chuẩn, thành phần và cơ cấu…

Ngoài những vấn đề, những nội dung theo hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh còn quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn Mặt trận các cấp quan tâm tới công tác tổ chức để các cấp Mặt trận và quần chúng nhân dân hiểu đúng vai trò, vị trí của Mặt trận trong hệ thống chính trị và xem Đại hội Mặt trận là đại hội của các tầng lớp nhân dân.

PV: Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về các nội dung được tập trung cho mục tiêu hoàn thành tốt Đại hội Mặt trận cấp huyện, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan: Ngoài các nhiệm vụ chính được hướng dẫn thực hiện, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị Mặt trận các huyện, thị cần mở rộng thành phần mời tham gia ủy viên UBMTTQ các cấp, đa dạng nhưng phải đảm bảo chất lượng thể hiện được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tỷ lệ ngoài Đảng, thành phần cá nhân tiêu biểu, dân tộc, tôn giáo cũng được chắt lọc kỹ. 

Công tác tuyên truyền cũng được tập trung, cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, phối hợp với các đơn vị thực hiện hàng ngàn băng rôn, pano, khẩu hiệu...; tuyên truyền trực tiếp ở khu dân cư, đến đội ngũ đoàn viên, hội viên thông qua các tổ chức thành viên của Mặt trận… phối hợp với báo, đài mở nhiều chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, phiên thứ 2 của Đại hội ở cấp huyện hầu hết đều phối hợp, truyền thanh trực tiếp để các tầng lớp nhân dân hiểu và tham gia đóng góp.

Ngoài ra để người dân đóng góp cho Đại hội, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị đều phát động phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các phần việc, các công trình chào mừng Đại hội, diễn ra từ đầu năm 2018 đến nay để Mặt trận các cấp tổ chức thi đua trong nhân dân lập thành tích chào mừng Đại hội. Đến nay, Mặt trận các cấp nhân dân tăng cường vận động các nguồn xây dựng hơn 120 công trình, phần việc, gần 1.000 căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương gắn bảng chào mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ này có nhiều nhiệm vụ, phần việc đột phá, đặc biệt trong 5 chương trình công tác đều đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện cho cả nhiệm kỳ. Bà chia sẻ thêm về điều này, thưa bà? 

- Văn kiện Đại hội MTTQ các cấp lần này có nhiều điểm mới, ngoài chương trình, mục tiêu và các giải pháp chung còn chọn ra những điểm đột phá cho công tác tuyên truyền, công tác cán bộ và cho 2 cuộc vận động lớn do Mặt trận chủ trì. Ngoài ra trong từng nội dung còn đề ra các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động để tập hợp sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ tiêu 100% xã, phường, thị trấn phối hợp với các Đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền theo phương châm “Hình thức tập trung, nội dung thiết thực”, phấn đấu giảm 40% cuộc họp dân nhưng có ít nhất 98% đoàn viên, hội viên và 90% hộ dân được tuyên truyền qua hình thức này.

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội để xây dựng các đề án, mô hình hỗ trợ sinh kế cho ít nhất 200 hộ nghèo thoát nghèo mỗi năm bằng hình thức vốn xoay vòng. Mỗi đơn vị cấp xã, phấn đấu mỗi năm có ít nhất 01 mô hình làm ăn hiệu quả gắn với các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh, ít nhất 70% chợ xã có mô hình “Tự hào hàng Việt, sử dụng hàng Việt”...

Các chỉ tiêu được thể hiện bằng những con số cụ thể, chúng tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới, cả hệ thống Mặt trận trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tập hợp khối đại đoàn kết bằng các phương pháp khoa học hơn, hiệu quả gắn với điều kiện kinh tế - xã hội địa phương và góp phần thiết thực vào thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Trong điều hành, hướng dẫn Mặt trận ở cơ sở, những chỉ tiêu cụ thể này sẽ là kim chỉ nam cho hoạt động để triển khai và đối chiếu… đây cũng là một bước cải cách hành chính, tránh nói chung chung, đại khái.

Trân trọng cảm ơn bà! 

Trung Kiên (thực hiện)