: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
23:00:02 - Thứ năm, 09/08/2018

Huyện Hướng Hóa hỗ trợ hội viên thoát nghèo

Đầu năm 2018, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện Hướng Hóa là 5.793 hộ, chiếm tỷ lệ 28,37% tổng số hộ. Trong đó, Hội Nông dân có 3.133 hộ hội viên nghèo, Hội Phụ nữ 867 hộ, Hội Cựu chiến binh 471 hộ và Đoàn Thanh niên 1.322 hộ.

Để góp phần đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo bền vững của địa phương, từ đầu năm 2018, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội huyện Hướng Hóa đã đăng ký hỗ trợ hộ hội viên, đoàn viên thoát nghèo. Cụ thể, Hội Nông dân hỗ trợ 280 hội viên, Hội Phụ nữ hỗ trợ 80 hộ, Hội Cựu chiến binh 70 hộ và Đoàn Thanh niên 181 hộ. 

Hình thức hỗ trợ chủ yếu là các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi; phối hợp tập huấn kiến thức sản xuất, tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao giống cây trồng vật nuôi; tổ chức các nhóm hộ, tổ hợp tác sản xuất; liên kết bao tiêu sản phẩm nông sản…    

Lê Minh