: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:14:00 - Thứ tư, 03/10/2018

Khánh Hòa: Giao ban quý III với Mặt trận và các đoàn thể

Tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức buổi giao ban giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý III/2018, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Khánh Hòa: Giao ban quý III với Mặt trận và các đoàn thể

Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu và chỉ đạo.

Theo đó, trong quý III/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, nhất là dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể căn cứ hướng dẫn của cấp trên hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 (Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII) báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; Quan tâm giáo dục hội viên, đoàn viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng đề án sắp xếp các hội đặc thù để báo cáo Tỉnh ủy; MTTQ nghiên cứu hướng  dẫn Văn phòng phục vụ chung Mặt trận và các đoàn thể; có sự đổi mới trong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11); Thống nhất kiến nghị tổ chức đối thoại Chủ tịch UBND tỉnh với đại diện nông dân, công nhân và người lao động trên địa bàn tỉnh; Kiến nghị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp khai thác nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội.      

Xuân Hiếu