: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:20:59 - Thứ tư, 08/08/2018

Kon Tum: 20 xã đạt tiêu chí nông thôn mới về tỷ lệ hộ nghèo

Đến nay, Kon Tum có 20 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn hơn 20% vào cuối năm 2017.     

Trong 2 năm 2017-2018, tổng kinh phí thực hiện Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 – 2020, khoảng 6.458 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn đó đã góp phần cứng hóa nhiều tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện; 86% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% xã, phường, thị trấn có mạng lưới trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân; 100% xã có bác sỹ; 100% hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế…

Hiệu quả đầu tư tích cực của Đề án đã góp phần quan trọng để đến nay Kon Tum có 20 xã đạt tiêu chí nông thôn mới ; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn hơn 20% vào cuối năm 2017.     

    R.C.Kim