: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 12/02/2019

Phát huy tác dụng nông thôn mới

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) Hải Phòng đạt được những kết quả đáng chú ý: Phát triển gần 200 vùng sản xuất tập trung, xây dựng 28.272 tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với chiều dài 3.221 km, giá trị ước tính trên 10.000 tỷ đồng; nhân dân đóng góp 22 tỷ 832 triệu đồng, tự nguyện hiến 85.094m2 đất…

Phát huy tác dụng nông thôn mới

Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Theo ông Đỗ Tràng Thành- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng, sau 3 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” (2016-2018), Hải Phòng có gần 90 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 43,3 triệu đồng/người/năm. TP đã phát triển gần 200 vùng sản xuất tập trung, xây dựng 28.272 tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng với chiều dài 3.221 km, giá trị ước tính trên 10.000 tỷ đồng. Nhân dân đóng góp 22 tỷ 832 triệu đồng, tự nguyện hiến 85.094m2 đất…

Vai trò của MTTQ các cấp được khẳng định trong việc tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, thực hiện tốt quy chế phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, có nhiều giải pháp vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ sức người, sức của với quyết tâm về đích nông thôn mới trước năm 2020.

Điểm nổi bật của Chương trình xây dựng NTM tại Hải Phòng là việc tập trung đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất tập trung, điển hình như huyện Vĩnh Bảo với 163 vùng sản xuất tập trung có diện tích 1.920 ha, giá trị sản xuất trung bình đạt khoảng 250 triệu đồng/ha/năm.

Trên địa bàn huyện hiện có doanh nghiệp Vineco đã và đang đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích 155,37 ha. Ngoài ra còn có một số khu nông nghiệp sạch, an toàn với diện tích hàng trăm héc ta tại Hùng Tiến, Tân Hưng, Thắng Thủy, …Năm 2019, huyện Vĩnh Bảo tập trung huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng NTM. Trong đó, tập trung cao cho sản xuất nông nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản đạt trên 3.120 tỷ đồng, tăng 3 - 3,5%/năm. Phấn đấu 15 xã còn lại cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí NTM.

Cùng với đó, hoạt động giám sát cũng được đẩy mạnh nhằm minh bạch quá trình xây dựng nông thôn mới, cụ thể Tổ đại biểu HĐND TP vừa giám sát tiến độ triển khai Chương trình xây dựng NTM của các xã đăng ký hoàn thành Chương trình xây dựng NTM năm 2018 và đề xuất các xã đăng ký hoàn thành Chương trình xây dựng NTM năm 2019 trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên.

Đến nay, Thuỷ Nguyên đã có 17/35 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 17,7 tiêu chí/xã. Tổ đại biểu HĐND thành phố tại huyện Thủy Nguyên đánh giá cao nỗ lực của UBND huyện đã triển khai Chương trình xây dựng NTM, đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng thời lưu ý, Thuỷ Nguyên cần tập trung cao công tác chỉ đạo các xã, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng các công trình. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, kiến nghị thành phố gỡ khó trong cơ chế, chính sách... 

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết thêm, năm 2019, các địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng NTM. Cùng với đó là việc triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, xã NTM nâng cao tại các xã đã đạt chuẩn. Nhân rộng, lan tỏa các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Mô hình thu nhập cao, hộ kinh doanh giỏi” và “Nhà sạch, vườn đẹp”…Tăng cường các hình thức hợp tác công tư và xã hội hóa để thu hút đầu tư vào bảo vệ môi trường, giao thông, dịch vụ văn hóa, thể thao. Lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, xử lý rác thải nông thôn.

Hướng tới sự hài lòng của người dân, Phó Chủ tịch Đỗ Tràng Thành nhấn mạnh, ý kiến người dân luôn là khách quan nhất khi đánh giá thành quả xây dựng nông thôn mới, bởi chính người dân trực tiếp tham gia, trực tiếp thụ hưởng nên sự thẩm định là thực chất nhất. Chỉ khi người dân phấn khởi, tin tưởng, làm chủ thành quả đạt được, khi đó nông thôn mới sẽ thực sự phát huy tác dụng.    

* Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” (2016-2018) của TP Hải Phòng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, TP Hải Phòng trở thành điểm sáng về phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nguồn lực trong nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. “Về nhiệm vụ tới đây, Hải Phòng cần xác định mục tiêu hàng đầu của cuộc vận động là nâng cao đời sống nhân dân và hướng tới sự hài lòng của người dân”- Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị.

Hải Nhi