: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:11:59 - Thứ sáu, 05/10/2018

Sóc Trăng: Phát động đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống Mặt trận

Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phát động đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân.

Theo kế hoạch từ tháng 07/2018 đến hết tháng 7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố có văn bản hướng dẫn cấp xã, phường, thị trấn hưởng ứng đợt thi đua bằng việc đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm, nhiệm vụ, phần việc cụ thể và có biện pháp huy động được đông đảo các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.  

Dự kiến, trong tháng 7/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, sẽ tổ chức sơ kết và đề nghị UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua.    

T.H.