: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 - Thứ bảy, 06/10/2018

Sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ an ninh biên giới

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và của toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. 

Sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ an ninh biên giới

Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Cú và lực lượng dân quân xã Lũng Cú tổ chức tuần tra biên giới.

Hà Giang là tỉnh miền núi biên giới phía Bắc của Tổ quốc, có vị trí quan trọng về chính trị, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, có đường biên giới Quốc gia dài 277,556 km, với tổng số 442 mốc quốc giới, tiếp giáp với 3 huyện Phú Ninh, Ma Ly Pho, Mã Quan tỉnh Vân Nam và một phần của huyện Nà Pô tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc. Khu vực biên giới của tỉnh có 34 xã, thị trấn biên giới với tổng số 23.245 hộ/117.606 khẩu, là nơi sinh sống của 19 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 62%. 

Những năm qua Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã, thị trấn biên giới phát triển về mọi mặt. Tuy nhiên, địa bàn biên giới rộng, địa hình hiểm trở, khí hậu thời tiết khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng còn thấp kém, giao thông đi lại khó khăn, mặt bằng dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hoạt động tuyên truyền “Nhà nước Mông”,  tuyên truyền đạo trái pháp luật, di cư tự do, xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động tự do, hoạt động của các loại tội phạm mua bán người, bắt cóc phụ nữ trẻ em, trộm cắp qua biên giới có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp…

Trước tình hình trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã làm tốt công tác phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Bộ đội Biên phòng và của tỉnh Hà Giang huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và của toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Phát huy sức mạnh tổng hợp là một nội dung cốt lõi trong chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia nhằm phát huy tiềm lực của các cấp, các ngành và của toàn dân tham gia bảo vệ biên giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đề cao vị trí, vai trò của sức mạnh toàn dân, sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới mà BĐBP làm nòng cốt.

Cùng với sự trưởng thành của lực lượng BĐBP tỉnh Hà Giang, với vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác phối hợp với lực lượng BĐBP quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng thời xác định để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới phải dựa vào dân, phát huy sức mạnh của cả dân tộc, mà trực tiếp là đồng bào các dân tộc ở biên giới. 

Thực tiễn trong 10 năm qua (2009- 2018) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp phù hợp với thực tiễn để phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực biên giới của tỉnh phát triển toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh.  

100% các xã, thị trấn biên giới của tỉnh đều có đường ô tô đến trung tâm xã và một số thôn, xóm; tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch và sóng điện thoại di động, truy cập internet ngày càng tăng, trụ sở các xã thị trấn biên giới, trường học, trạm y tế đều đã được đầu tư nâng cấp và xây dựng cơ bản, trình độ cán bộ của các xã đã được nâng lên, hiện có trên 60% là đại học, còn lại là cao đẳng và trung cấp. Hiện100% các xã biên giới có đảng bộ cơ sở với 525 chi bộ trực thuộc, 6.116 đảng viên. 

BĐBP tỉnh Hà Giang đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân tổ chức tuần tra bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới đồng thời tham gia và huy động sức mạnh tổng hợp của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện có hiệu quả các dự án, chương trình phát triển KT-XH, hỗ trợ đầu tư cho các xã, thôn bản, gia đình ở khu vực biên giới với nguồn vốn đầu tư gần 600 tỷ đồng thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”; “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”; “Nâng bước em tới trường”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. 

Đồng thời BĐBP tỉnh còn tham gia lựa chọn 128 lượt cán bộ đảng viên  BĐBP tăng cường giữ chức Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn biên giới và đưa 460 lượt cán bộ đảng viên các đồn Biên phòng tham gia dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, xóm của 34 xã, thị trấn biên giới, góp phần giúp cho hệ thống chính trị ở cơ sở biên giới hoạt động hiệu quả hơn... 

Một trong những điểm chuyển biến tích cực trong thời gian qua là MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã phối hợp tốt với BĐBP làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai bên biên giới. 

Có thể nói, trong giai đoạn 2009-2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã làm tốt công tác phối hợp với BĐBP huy động được sức mạnh tổng hợp xây dựng khu vực biên giới của tỉnh vững mạnh về mọi mặt, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. 

Nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của tỉnh Hà Giang trong thời kỳ mới đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi MTTQ tỉnh Hà Giang phải tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết dân tộc phối hợp với BĐBP tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ biên giới, từ đó có những chỉ đạo và hoạt động thiết thực cùng với BĐBP xây dựng biên giới vững mạnh về mọi mặt, đủ sức chủ động giải quyết tốt các vấn đề, các vụ việc xảy ra ở cơ sở, góp phần cùng với BĐBP cả nước bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.    

Ly Mí Lử