: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
19:54:42 - Thứ hai, 06/08/2018

Tạm dừng việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo tạm dừng kế hoạch sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, vì chưa đủ điều kiện theo quy định cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới của Bộ Nội vụ.

Theo đó, UBND tỉnh cho phép kéo dài thời gian nhiệm kỳ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố (nhiệm kỳ 2016 - 2018) cho đến khi có triển khai thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố đủ điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh.

Vì vây việc tạm dừng trên là do Bộ Nội vụ đang tổng hợp các vướng mắc trong việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố chưa đủ điều kiện theo quy định và có giải pháp khắc phục thực hiện thống nhất trong cả nước; đồng thời sửa đổi, bổ sung một số nội dung thông tư hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trong năm 2018.

Được biết, theo Kế hoạch số 7122/KH-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh, các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn theo quy định, nên phải trình HĐND tỉnh thông qua việc sắp xếp, sáp nhập vào kỳ họp giữa năm 2019.      

Xuân Hiếu