: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:50 - Chủ nhật, 08/04/2018

Tuyên Quang: Người Việt ngày càng tin dùng hàng Việt

Thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thời gian qua huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang) đã tích cực tuyên truyền người dân nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, trong việc sử dụng hàng Việt.

Qua đó, giúp người dân và cán bộ thay đổi nhận thức, thói quen lựa chọn hàng hóa, ngày càng tin tưởng và ưu tiên sử dụng hàng Việt.

Theo bà Triệu Thị Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chiêm Hóa thì để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, MTTQ từ huyện đến cơ sở thường xuyên phối hợp với chính quyền tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước và ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, ưu tiên dùng các sản phẩm của địa phương, các loại hàng hóa do Việt Nam sản xuất gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của địa phương.

Nội dung tuyên truyền, vận động được lồng ghép trong các buổi họp thôn, tổ nhân dân, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, qua hệ thống loa truyền thanh… Ngoài ra, tại mỗi cơ quan, đơn vị cũng thực hiện tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hưởng ứng thực hiện cuộc vận động trong tiêu dùng cá nhân.

Cùng với đó, MTTQ từ huyện đến cơ sở chú trọng tuyên truyền, vận động các hộ sản xuất, kinh doanh và nhân dân tham gia các hội chợ, triển lãm, mua bán giới thiệu các sản phẩm trên địa bàn huyện.Theo thống kê, rà soát của các cơ quan chuyên môn huyện, hiện nay các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn đã đáp ứng được 75% hàng Việt cho người dân. 

Có thể nói, bằng sự vào cuộc tích cực của chính quyền, MTTQ các cấp cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở Chiêm Hóa ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Mỗi khi mua sắm, từ các cơ quan, đơn vị đến người dân đều rất ưu tiên hàng Việt.  

T.Q.