: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:07 - Thứ ba, 09/10/2018

Xây dựng 200 tổ nòng cốt tỉnh Kon Tum

Năm 2018, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn cho MTTQ các cấp đẩy mạnh công tác giám sát, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư. 

Đến nay, MTTQ các cấp đã xây dựng và duy trì các hoạt động của 200 “Tổ nòng cốt”, triển khai xây dựng và duy trì 43 mô hình điểm về “Khu dân cư phòng, chống tội phạm, ma túy”, “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Vận động toàn dân đăng ký tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Mặt trận các cấp đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến 1.127 buổi với trên 46.000 lượt người tham dự.    

A.V.