Tiếp tục thực hiện Đề án ‘Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030’

M.Q.

Theo Bộ GDĐT, sau 8 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ, 100% tỉnh, thành phố tiếp tục củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở; 98% số người từ 15 đến 60 tuổi biết chữ...

Trên cơ sở này Bộ GDĐT, Hội Khuyến học Việt Nam và các bộ, ngành liên quan tiếp tục xây dựng, triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Một trong những nội dung quan trọng của Đề án là hình thành mô hình công dân học tập có những năng lực cần thiết để xây dựng nền kinh tế tri thức, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của nền sản xuất kỹ thuật số và hội nhập quốc tế.    

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất