: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:00:00 - Thứ năm, 18/05/2017

[ẢNH]: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 18/5, Đoàn Đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ,
Quốc hội và MTTQ Việt Nam viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cán bộ Bộ Công an viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cán bộ Bộ Ngoại giao viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cán bộ Bộ Quốc phòng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cán bộ Thành ủy Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo  TTXVN