: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:44:00 - Thứ sáu, 03/03/2017

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Kho bạc Nhà nước

Sáng 3/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm và làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN).

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc với KBNN. Ảnh: quochoi.vn

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà hệ thống KBNN nói riêng và toàn ngành tài chính nói chung đã đạt được trong giai đoạn vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tình hình kinh tế thế giới tuy đã qua được giai đoạn đỉnh điểm khó khăn, nhưng vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, bất ổn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, kinh tế-xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Việc cân đối thu-chi, giảm bội chi, vấn đề an toàn nợ công là hết sức quan trọng đối với ngành tài chính nói chung, KBNN nói riêng và của đất nước.

Để thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò, nhiệm vụ to lớn của hệ thống KBNN cũng như ngành tài chính trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị KBNN tiếp tục thực hiện đúng định hướng trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, tầm nhìn 2040 đã đề ra.

Ngành tài chính nói chung, KBNN nói riêng tiếp tục phát huy, nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội trong quản lý, điều hành tài chính ngân sách và chính sách tài khóa; huy động tối đa các nguồn lực tài chính để thúc đẩy phát triển đất nước. Cùng với đó đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng sao cho hiệu quả nhất các nguồn lực đó để phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đưa kinh tế đất nước phát triển nhanh, ổn định và vững chắc.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngành tài chính nói chung và hệ thống KBNN nói riêng cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách và hiện đại hóa, tập trung đầu tư, phát triển nguồn nhân lực để xây dựng và triển khai thành công các đề án cơ chế chính sách lớn, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. Việc hiện đại hóa công tác quản lý và các hoạt động phải gắn liền với cải cách thủ tục hành chính.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, từ các bài học thực tiễn cho thấy công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của mọi nhiệm vụ, do vậy KBNN phải luôn trân trọng giữ gìn và phát huy tốt truyền thống đoàn kết nội bộ mà hệ thống KBNN đã xây dựng và vun đắp trong gần 27 năm qua. Nhấn mạnh công tác học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên KBNN, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ: Đoàn kết phải được xây dựng trên nguyên tắc tập trung-dân chủ, thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, công khai và minh bạch.

Về những đề xuất, kiến nghị, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội ủng hộ Bộ Tài chính và KBNN trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KBNN với mục tiêu hình thành kho bạc điện tử vào năm 2020. Văn phòng Quốc hội và các ủy ban có liên quan thuộc Quốc hội tiếp tục quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện để KBNN thực hiện thành công Chiến lược này.

Quốc hội ủng hộ KBNN thực hiện chức năng quản lý ngân quỹ Nhà nước và thực hiện đúng vai trò là tổng kế toán Nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện hai chức năng này, KBNN cần chủ động đề xuất với Bộ Tài chính để Bộ báo cáo Chính phủ đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật có liên quan. Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về việc sửa các luật, nghị quyết có liên quan để tạo khung khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho việc triển khai thực hiện các chức năng này của KBNN.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Cục Công nghệ Thông tin-KBNN. Ảnh: quochoi.vn.

Về sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh có liên quan đến vấn đề mở tài khoản của KBNN, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính trình theo trình tự, từ đó Quốc hội cho ý kiến về việc sửa đổi Luật Ngân hàng Nhà nước và Pháp lệnh Quản lý ngoại hối để phù hợp tinh thần Hiến pháp năm 2013, các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, tạo điều kiện tập trung nhanh, đầy đủ, kịp thời các nguồn thu vào ngân sách, đáp ứng tốt nhu cầu chi trả, thanh toán của ngân sách Nhà nước.

Về việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước các cấp, khi KBNN chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn nhân lực và hệ thống công nghệ thông tin, Quốc hội sẽ xem xét, giao đơn vị thực hiện nhiệm vụ này thống nhất từ Trung ương đến địa phương thông qua việc tổng kết, sửa đổi Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các luật, nghị quyết khác có liên quan.

Về Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn sau năm 2020, tầm nhìn đến năm 2040, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Chiến lược phát triển KBNN giai đoạn tới phải hướng tới hoàn thiện về mặt thể chế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến của thế giới trong hoạt động quản lý, đi kèm với đó là tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài chính và KBNN nghiên cứu, xem xét kỹ, làm việc với các cơ quan liên quan về việc xây dựng Luật KBNN nhằm thể chế hóa những quan điểm, chủ trương và thực hiện nhanh Chiến lược phát triển của mình.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tài chính, KBNN sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan quán triệt bằng các giải pháp cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao phó.

Theo TTXVN