: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:35:00 - Thứ năm, 16/03/2017

Kết nối giám sát của Mặt trận với quyền lực quản lý Nhà nước

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các hình thức giám sát, phản biện xã hội phải kết nối giám sát của Mặt trận với quyền lực lãnh đạo quản lý nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan.

Quang cảnh phiên họp.

Ngày 16/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về quy định chi tiết Điều 27, Điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về các hình thức giám sát, phản biện xã hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tham dự phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Công tác giám sát phản biện xã hội MTTQ đã thực hiện được 3 năm (2014-2015-2016) dựa trên 3 cơ sở: Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam và Quyết định 217 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên họp.

Từ năm 2013 đến nay, ở cấp Trung ương, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhiều tổ chức thành viên khác của MTTQ Việt Nam đã chủ trì hoặc phối hợp triển khai các hoạt động giám sát ở cấp Trung ương trong các vấn đề, lĩnh vực có ý nghĩa cấp bách với toàn xã hội. Ở tất cả 63 tỉnh thành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên đã tiến hành giám sát ở những nội dung, lĩnh vực mà địa phương quan tâm, bức xúc.

Theo đánh giá sơ bộ trong năm 2016, ở 63 tỉnh thành đã tiến hành trên 500 cuộc giám sát, điều này đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, nhưng mặt khác cũng bộc lộ nhu cầu cấp bách  phải sớm thông qua Nghị quyết liên tịch này để tăng tính hiệu lực, hiệu quả của giám sát và phản biện xã hội.

Giám sát của MTTQ Việt Nam là giám sát mang tính nhân dân, tính xã hội, không mang tính quyền lực nhà nước và đặc biệt là không có chế tài,  khác với giám sát mang tính quyền lực của cơ quan nhà nước.

“Chính vì vậy, dự thảo Nghị quyết liên tịch này phải kết nối được giữa giám sát mang tính nhân dân, tính xã hội của Mặt trận với giám sát mang tính quyền lực của cơ quan nhà nước. Đồng thời, Nghị quyết liên tịch này phải thể hiện được vai trò, trách nhiệm trong phối hợp, hỗ trợ của chính quyền các cấp bởi Mặt trận giám sát nhưng kết quả kiến nghị giám sát là do cơ quan nhà nước các cấp xử lý, giải quyết, có nghĩa là việc giải quyết kiến nghị giám sát của Mặt trận phải gắn với chế tài, trách nhiệm của nhà nước thì mới có tác dụng trong xã hội” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trình
 bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết. 

Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết: Mặc dù Luật MTTQ Việt Nam đã dành riêng hai chương về hoạt động giám sát và hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và đây được xem là bước tiến khá cơ bản, toàn diện, cụ thể về mặt pháp lý đối với hai nhiệm vụ quan trọng này tuy nhiên, để các quy định này có điều kiện triển khai trên thực tế một cách hiệu quả, cần phải tiếp tục cụ thể hóa một cách đầy đủ, chi tiết đối với Điều 27 và Điều 34 theo yêu cầu của luật; trên cơ sở làm rõ về cách thức, quy trình các bước thực hiện đối với từng hình thức của hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Do vậy, theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực: Việc xây dựng Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội là rất cần thiết, để căn cứ vào đó các bên trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có điều kiện thực hiện theo quy trình nhất định, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Vẫn theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận thấy, giám sát của MTTQ Việt Nam là giám sát không chế tài, mặc dù luật đã có quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân được giám sát, của cơ quan, tổ chức chủ trì dự thảo văn bản được phản biện xã hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan song luật chưa rõ về cơ chế thực hiện trách nhiệm đó như thế nào, thực hiện ra sao, thời hạn cụ thể là bao nhiêu ngày, giá trị pháp lý đối với việc thực hiện, xem xét, giải quyết những kiến nghị của MTTQ Việt Nam? Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam thời gian qua kết quả chưa như mong đợi, kiến nghị của MTTQ Việt Nam nhiều khi là một chiều, sự phản hồi chưa có chuyển biến tích cực, rất khó xác định trách nhiệm bảo đảm thực hiện được các hình thức giám sát, phản biện xã hội.

“Chính vì lẽ đó, dự thảo đã thiết kế 3 điều trong Chương IV về bảo đảm hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp nhằm làm rõ hơn về trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể có thẩm quyền, liên quan” - Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nói.

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch, đại diện Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết: “Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết liên tịch về các hình thức giám sát và phản biện xã hội là cần thiết, phù hợp. Về phần mình, Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp làm đầu mối chuẩn bị ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết, sẽ tổ chức lấy ý kiến các thành viên Chính phủ theo quy định và có văn bản chính thức gửi Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam. Cần lưu ý một điểm, là chủ thể quan trọng trong quá trình giám sát, phản biện xã hội, các cơ quan hành chính nhà nước cần được tham vấn đầy đủ trong quá trình xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội để bảo đảm tính khả thi, không trùng lặp về nội dung, không dồn áp lực vào một số nội dung hay địa bàn”.

Cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng: Đây là vấn đề mới, Mặt trận đã có sự chủ động cho nên lần này Thường vụ Quốc hội góp ý kiến là bước đầu. Bà Tòng Thị Phóng đề nghị, nội dung của Nghị quyết liên tịch cần thể hiện rõ trách nhiệm của 3 chủ thể, đó là: Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ. Phạm vi, đối tượng giám sát, chủ thể tiến hành giám sát phải tránh chồng chéo trùng lắp với các cơ quan nhà nước mà vẫn phát huy vai trò của nhân dân.

Cơ bản thống nhất với Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến góp ý, chỉnh lý Nghị quyết liên tịch của Mặt trận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, cần tiếp thu để làm rõ vai trò của 3 bên trong phối hợp. Do đó tiếp tục hoàn thiện để đến phiên họp TVQH lần thứ 9 cho ý kiến và ký ban hành.

Phát biểu thêm, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Mục đích ban hành Nghị quyết là để cụ thể hóa Điều 27 và Điều 34 của Luật MTTQ Việt Nam. Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Quốc hội, và HĐND cũng giám sát, Chính phủ cũng kiểm tra, thanh tra. Thực tế, hệ thống MTTQ Việt Nam gồm các tổ chức thành viên với mạng lưới rộng khắp ở cơ sở, giám sát nhân dân được phủ rộng, đa dạng; ngoài giám sát theo kế hoạch, có thể giám sát kịp thời, tại chỗ đối với những vấn đề, vụ việc bức xúc, phát sinh ở địa phương.

“Ví dụ vấn đề phát sinh ở một xã, huyện. Có thể tỉnh đó và Quốc hội không cần nói gì nhưng Mặt trận phát hiện ra thì chính quyền xã phải xử lý cái đó, không phải đẩy việc lên trên. Do vậy Nghị quyết này làm sao phát huy được giám sát của nhân dân rộng rãi trên cả nước ở mọi lĩnh vực, địa bàn” - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phân tích.

Một lần nữa nhắc lại thực trạng giám sát của Mặt trận không có chế tài, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Nghị quyết này phải kết nối giám sát của Mặt trận với quyền lực lãnh đạo quản lý nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Do đó phải làm rõ kết nối này hơn. Nghĩa là sau khi Mặt trận giám sát kiến nghị được xử lý như thế nào, ra sao? thì phải làm rõ hơn.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng: Mặt trận đã chủ động chuẩn bị trước, đến bây giờ thống nhất 3 cơ quan Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau hoàn thiện văn bản để trình và thông qua tại phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về phạm vi điều chỉnh thống nhất như báo cáo của Mặt trận và Ủy ban Pháp luật. Chủ thể giám sát và phản biện xã hội thống nhất là MTTQ Việt Nam các cấp và thành viên của Mặt trận theo đề nghị của UBTƯ MTTQ Việt Nam hoặc quy định của pháp luật. Còn chủ thể là các tổ chức thành viên của MTTQ nhưng tiến hành giám sát, phản biện độc lập thì không nằm trong phạm vi của Nghị quyết này.

V.Thắng
Ảnh: Kỳ Anh