: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:05:00 - Thứ năm, 12/01/2017

Lập quy hoạch phải dựa trên lợi ích quốc gia, dân tộc

Sáng 11/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đến dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, kinh tế đất nước đã chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường, do vậy, tư duy của nhà lập kế hoạch phải thay đổi trước một bước, chứ không phải chỉ thay đổi theo. Việc lập kế hoạch phải dựa trên các quy luật của nền kinh tế thị trường khi thị trường đã là một nhà lập kế hoạch rất tài ba. Chức năng của Bộ KH&ĐT là lập kế hoạch cho Nhà nước chứ không phải lập kế hoạch thay cho thị trường. Việc lập kế hoạch, quy hoạch phải trên tinh thần kiến tạo chứ không phải tiện cho việc quản lý, kiểm soát, kìm hãm, tạo cơ hội xin-cho.   

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH & ĐT) là Bộ số một trong cơ quan hành chính, là kiến trúc sư trưởng của đất nước. Phải thực sự đổi mới từ Bộ KH&ĐT thì đất nước mới phát triển được. Bộ KH&ĐT được giao chủ trì soạn thảo Đề án tái cơ cấu nền kinh tế, do vậy hơn ai hết, ngành KH&ĐT phải tiên phong trong tái cơ cấu bộ ngành của mình. “Đổi mới là khó nhưng không đổi mới cách làm, đổi mới tư duy, tiếp tục tư tưởng  bao cấp, quan liêu là chết”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Về cách làm kế hoạch, theo Thủ tướng, nền kinh tế đã chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trường, do vậy, tư duy của nhà lập kế hoạch phải thay đổi trước một bước, chứ không phải chỉ thay đổi theo. Việc lập kế hoạch phải dựa trên các quy luật của nền kinh tế thị trường khi thị trường đã là một nhà lập kế hoạch rất tài ba. Chức năng của Bộ KH&ĐT là lập kế hoạch cho Nhà nước chứ không phải lập kế hoạch thay cho thị trường. Việc lập kế hoạch, quy hoạch phải trên tinh thần kiến tạo chứ không phải tiện cho việc quản lý, kiểm soát, kìm hãm, tạo cơ hội xin-cho.

Thủ tướng yêu cầu, lập quy hoạch không thể chỉ khép kín trong nội bộ Bộ KH&ĐT. Thay vào đó, lập kế hoạch phải có sự tham gia hay tối thiểu là vai trò góp ý, phản biện của giới chuyên gia, ý kiến của người dân, các doanh nghiệp, tư nhân và cả nhà đầu tư nước ngoài.

Việc lập quy hoạch phải xóa lợi ích nhóm, loại bỏ việc đan xen bất hợp lý các lợi ích cục bộ của bộ, ngành, các tập đoàn trực thuộc và những doanh nghiệp thân hữu. Lập quy hoạch phải dựa trên lợi ích quốc gia, dân tộc; lợi ích ngắn hạn không được mâu thuẫn với lợi ích chiến lược dài hạn. “Bộ KH&ĐT cũng như các cơ quan KH&ĐT trong lập quy hoạch, kế hoạch chắc chắn có va chạm, vì vậy Bộ cần có dũng khí trong vấn đề này. Nếu tự tin điều đó là đúng thì với cần quyết tâm bảo vệ cho được”- Thủ tướng lưu ý; đồng thời yêu cầu với tinh thần là kiến trúc sư nền kinh tế, điều này đòi hỏi Bộ phải đổi mới tư duy, cách làm trong thời gian tới, đảm bảo tính khoa học và tính sáng tạo, dù trong điều kiện eo hẹp nhất vẫn có thể đưa ra chính sách tốt nhất. Bộ KH&ĐT cần đưa ra các cơ chế khuyến khích, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, động viên tốt nhất nguồn lực cho toàn xã hội phát triển. Bộ KH&ĐT trước tiên phải là Bộ xây dựng thể chế, hoạch định chiến lược, giữ vững ổn định vĩ mô, khơi nguồn cảm hứng, tạo nguồn động lực mạnh trong đổi mới sáng tạo, phá bỏ những cản trở phát triển, nâng cao năng lực của nền kinh tế hơn là một Bộ quản lý phân bổ đơn thuần.

Nhìn lại năm 2016, theo đánh giá của Bộ KH&ĐT, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tốc độ tăng GDP đạt 6,21%. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 110,1 nghìn doanh nghiệp, vốn FDI giải ngân 15,8 tỷ USD, tăng 9%, cao nhất từ trước đến nay. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo;  Bên cạnh những yếu tố thuận lợi, năm 2017 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức từ nội tại nền kinh tế cũng như tác động từ kinh tế thế giới đến nền kinh tế Việt Nam. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, trong bối cảnh quốc tế và trong nước gặp nhiều khó khăn chưa từng có, tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy không đạt mục tiêu kế hoạch và không đạt như kỳ vọng, nhưng với mức tăng trưởng 6,21% là mức tích cực và hợp lý trong bối cảnh hiện nay.

Một trong những nhiệm vụ của Bộ trong năm 2017 là theo dõi sát tình hình thực hiện, nâng cao hơn nữa chất lượng phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô; kịp thời xây dựng các báo cáo khách quan, toàn diện làm căn cứ đề xuất những kiến nghị có tính khả thi cao cho Đảng và Nhà nước. Đồng thời kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp hữu hiệu trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.   

Việc lập kế hoạch phải dựa trên các quy luật của nền kinh tế thị trường khi thị trường đã là một nhà lập kế hoạch rất tài ba. Chức năng của Bộ KH&ĐT là lập kế hoạch cho Nhà nước chứ không phải lập kế hoạch thay cho thị trường. Việc lập kế hoạch, quy hoạch phải trên tinh thần kiến tạo chứ không phải tiện cho việc quản lý, kiểm soát, kìm hãm, tạo cơ hội xin-cho.

 H.H.