: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:10:00 - Thứ tư, 17/05/2017

Phó Thủ tướng Thường trực: Ngăn chặn thao túng chính sách để trục lợi

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu thực hiện công khai minh bạch các chủ trương, chính sách; chống tiêu cực, ngăn chặn các quan hệ “sân sau” thao túng chính sách để trục lợi...

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu ngăn chặn các quan hệ “sân sau” thao túng chính sách để trục lợi...

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp năm 2017, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh giải pháp: Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; các cơ chế chính sách phải phù hợp với thị trường và thông lệ quốc tế; huy động mọi nguồn lực, trí tuệ của người dân để phát triển kinh tế.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, Chính phủ sẽ tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực thực thi, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm nhũng nhiễu doanh nghiệp. Đặc biệt, nâng cao năng lực của bộ máy tư pháp trong bảo vệ quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh,...

Cơ quan Nhà nước thực hiện công khai minh bạch các chủ trương, chính sách; chống tiêu cực, ngăn chặn các quan hệ “sân sau” thao túng chính sách để trục lợi...

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các doanh nghiệp phải có tầm nhìn xa, làm ăn bài bản, mạnh dạn đầu tư khoa học công nghệ, nắm vững các quy định... để sản xuất kinh doanh bền vững, hiệu quả.

Các hiệp hội cũng cần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, có tiếng nói mạnh mẽ trong phản biện, xây dựng chính sách; xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

PV (ghi)