: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
21:57:00 - Thứ ba, 07/03/2017

Quốc hội Việt Nam - Lào: Chia sẻ kinh nghiệm trong phân cấp quản lý

Ngày 7/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pany Yathotou đã đồng chủ trì Hội thảo “Phân cấp quản lý ở Lào và Việt Nam, những bài học kinh nghiệm của Quốc hội trong phân cấp quản lý ở cấp tỉnh, thành phố và của Chính phủ ở cấp Trung ương, tỉnh, huyện, xã”.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu Việt Nam và Lào đã đề cập những vấn đề cụ thể của tổ chức bộ máy nhà nước cũng như kinh nghiệm thực tiễn ở đất nước mình như: Hệ thống các văn bản pháp luật của Việt Nam về hệ thống cơ quan dân cử và cơ quan hành chính ở Việt Nam; Hệ thống các văn bản pháp luật của Lào về hệ thống cơ quan dân cử và cơ quan hành chính của Lào; Công tác tham mưu phục vụ hoạt động của các cơ quan dân cử tại Trung ương và địa phương; Kinh nghiệm và thực tiễn phân công, phân cấp trong công tác quản lý nhà nước tại Viên Chăn.

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, nội dung thảo luận phong phú, nhiều ý kiến phát biểu giá trị, nhiều vấn đề được làm rõ, đặc biệt có sự chia sẻ thẳng thắn những thực trạng khó khăn, tồn tại trong công tác phân cấp quản lý. Việc phối hợp tổ chức các Hội thảo chuyên đề đã và đang hướng tới việc hình thành cơ chế thường xuyên, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, cũng như theo định hướng hợp tác hai Quốc hội về việc nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước, nhất là trong công tác xây dựng và pháp luật. Trên tinh thần đó, hai Quốc hội cũng như các cơ quan của Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp cùng nhau tổ chức các Hội nghị, hội thảo chuyên đề khác trong thời gian tới.

Nhấn mạnh đến việc “tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất; Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao, nhất là đối với việc quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội hai nước tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi đến các cơ quan liên quan của Quốc hội, cơ quan Chính phủ nghiên cứu hoàn thiện thể chế, phân cấp, phân công của mỗi nước.    

T. Dương