: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:05:00 - Thứ ba, 09/05/2017

4 tháng, giải ngân vốn vay nước ngoài 896,7 triệu USD

Theo Bộ Tài chính, trị giá giải ngân vốn vay nước ngoài của tháng 4/2017 đạt khoảng 8.917,6 tỷ đồng (tương đương với khoảng 400,7 triệu USD).

Như vậy, tính từ đầu năm đến 24/4 đã giải ngân khoảng 19.926 tỷ đồng (tương đương với khoảng  896,7 triệu  USD). Cùng với việc đẩy mạnh giải ngân vốn vay nước ngoài, công tác huy động vốn những tháng đầu năm diễn ra thuận lợi.

Theo Bộ Tài chính, tính đến 30/4, khối lượng trái phiếu chính phủ huy động trên thị trường là 81.581 tỷ đồng trên thị trường, đạt 44,5% kế hoạch phát hành (183,3 nghìn tỷ đồng). Đồng thời đã phát hành 23.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ cho Bảo hiểm xã hội, đạt 38,3% kế hoạch phát hành (60.000 tỷ đồng).  

 Minh Anh