: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:10:00 - Thứ sáu, 10/03/2017

5 nhóm giải pháp cho thị trường chứng khoán

Ngày 9/3, Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN) tổ chức họp báo chuyên đề “Một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán năm 2017”. Thông tin tại đây cho biết vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết: Trong 2 tháng đầu năm nhà đầu tư nước ngoài đã liên tục mua ròng trên cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu. Cụ thể, khối ngoại đã mua ròng 1.545 tỷ đồng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và 5.960 tỷ đồng trái phiếu. Tháng đầu năm 2017, vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục vào ròng với giá trị danh mục đạt trên 18,4 tỷ USD – mức cao nhất từ trước đến nay. Nếu tính cả tiền sẵn sàng trên tài khoản gián tiếp thì xấp xỉ 20 tỷ USD.

Theo dữ liệu tổng hợp từ UBCKNN tính đến ngày 6/3/2017, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 716,29 điểm, mức cao nhất trong vòng 10 năm, tăng 7,7% so với cuối năm 2016. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 86,55%, tăng 8% so với cuối năm 2016. Mức vốn hóa thị trường đạt hơn 2.260 nghìn tỷ đồng (tương đương 50,3% GDP), tăng 16% so với cuối năm 2016 và là mức cao nhất từ khi thành lập thị trường.

Thanh khoản thị trường cải thiện, giao dịch bình quân 1 phiên đạt 7.365 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 6,6% so với bình quân năm 2016. Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán 2 tháng đầu năm ước đạt 40,7% nghìn tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giá trị huy động vốn tháng 2 đã tăng 79% so với tháng 1. Trong 2 tháng đầu năm 2017, 2 Sở GDCK đã tổ chức cổ phần hóa cho 5 DNNN với tổng giá trị đạt hơn 91 tỷ đồng, tỷ lệ thành công đạt 40%; và tổ chức đợt đấu giá thoái vốn Nhà nước với tổng giá trị 168 tỷ đồng, tỷ lệ thành công đạt 99%. Trong tháng đầu năm 2017, dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục vào ròng, giá trị danh mục của NĐTNN đạt trên 18,4 tỷ USD - mức cao nhất từ trước đến nay.

Năm 2017 là thời điểm ghi nhận sự ra nhập của các sản phẩm mới. Đáng chú ý, khung pháp lý cho thị trường chứng khoán phái sinh đã được ban hành đầy đủ và dự kiến vận hành sớm. Các quy chế hướng dẫn về niêm yết, giao dịch, thành viên và thanh toán bù trừ cũng đã được HNX và VSD hoàn tất và chuẩn bị ban hành. Hệ thống giao dịch và bù trừ thanh toán qua quá trình kết nối thử nghiệm đã đảm bảo hoạt động ổn định và sẵn sàng cho việc vận hành thị trường. 

Để bảo đảm duy trì sự phát triển ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán, tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc thị trường chứng khoán, tăng cường tính công khai, minh bạch đồng thời gắn kết công tác cổ phần hóa với niêm yết và giao dịch trên TTCK, theo Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng trong thời gian tới sẽ tập trung vào 5 nhóm giải pháp phát triển thị trường:

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý, giám sát:  Hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý hướng đến việc minh bạch thông tin và xử lý tranh chấp, tạo điều kiện thu hút dòng vốn gián tiếp nước ngoài vào thị trường chứng khoán. Các văn bản pháp lý cần hoàn thiện theo hướng thống nhất, tạo cơ sở để triển khai các sản phẩm mới, TTCK phái sinh, thị trường trái phiếu doanh nghiệp góp phần đa dạng hóa sản phẩm hàng hóa niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Thứ hai,  tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung: Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các DNNN gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch; Ban hành Nghị định về quản trị công ty, đồng thời nghiên cứu xây dựng Bộ Quy tắc quản trị công ty có tính chất khuyến nghị cho toàn thị trường Việt Nam; Đưa thị trường chứng khoán phái sinh vào vận hành, tăng cường công tác giám sát và quản lý rủi ro đối với TTCK phái sinh. khai. Đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư và cải thiện sức cầu trong đó tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, thu hút các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Thứ ba, tiếp tục tái cấu trúc hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán để giảm số lượng và nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường quản lý giám sát chặt  chẽ hoạt động của CTCK;

Thứ tư, tái cấu trúc tổ chức thị trường, cơ sở hạ tầng, công nghệ: Hợp nhất các Sở GDCK và phát triển, phân định các khu vực thị trường; Hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm; xây dựng và triển khai Đề án kết nối hệ thống thanh toán bù trừ và quyết toán chứng khoán với hệ thống thanh toán liên ngân hàng. Thứ năm, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát TTCK và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

 T.Hằng