: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:04:00 - Thứ ba, 09/05/2017

Bộ Tài chính kiến nghị dừng các dự án giao đất không đúng quy định

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tạm thời đình chỉ thi công các dự án xây dựng nhà cao tầng chưa thực hiện đúng thẩm quyền giao sử dụng đất.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN).

Theo văn bản được lãnh đạo Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ, đại diện bộ này dẫn thống kê cho thấy, tính từ ngày 1/7/2014 đến ngày 30/11/2016, có 60 trường hợp doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước cổ phần được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Tuy nhiên, về vấn đề này, lãnh đạo ngành tài chính đánh giá, hiện tại, việc xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chủ yếu dựa vào kết quả của doanh nghiệp tư vấn nhưng không đầy đủ và chưa sát với giá thị trường.

Thậm chí, việc xác định giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tại một số địa phương chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt giá đất làm căn cứ thu tiền sử dụng đất nhưng chưa xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và không báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Theo đại diện Bộ Tài chính, hiện thông tư hướng dẫn về định giá đất đã có nhưng chưa quy định cụ thể về phương pháp xác định giá đất đảm bảo minh bạch, sát giá thị trường . Việc này khiến thực tế tại nhiều dự án chuyển đổi mục đích sử dụng khi xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chưa sát với giá trị trường làm thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, vấn đề khác được Bộ Tài chính nêu lên là hiện nay tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, khi giao đất, cho thuê đối với đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước đã không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

Qua đó, để chấn chỉnh, xử lý, lãnh đạo Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ tham khảo danh sách các cơ sở nhà, đất chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Một số tên chủ dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh có thể nhắc tới như: Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Sài Gòn 5, Công ty cổ phần Địa ốc 11 với dự án cao ốc RES 11, Công ty cổ phần Công nghiệp cao su miền Nam, Tổng công ty Bến Thành-Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Dự án cao ốc thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ chung cư),..

Những cái tên khác ở Hà Nội có trong danh sách của Bộ Tài chính là: Công ty cổ phần Cầu 1 Thăng Long, Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh ôtô Hòa Bình, Công ty cổ phần Thủy sản khu vực 1, Công ty cổ phần Hateco Hà Nội, Công ty cổ phần Vận tải muối,…

Ngoài ra, lãnh đạo ngành tài chính cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tạm thời đình chỉ thi công các dự án xây dựng nhà cao tầng đang triển khai thực hiện tại trung tâm thành phố lớn mà chưa thực hiện đúng thẩm quyền giao sử dụng đất thông qua đấu giá và phải tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng thẩm quyền.

Theo TTXVN