: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:55:00 - Thứ năm, 09/03/2017

Giám sát toàn diện về nợ công

Theo Luật quản lý nợ công, nợ công không bao gồm nợ của khối Doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Thế nhưng có những DNNN hiệu quả làm ăn thấp, nợ nhà nước gánh là chuyện không cũ. Giám sát toàn diện về nợ công là quan điểm của giới chuyên gia đưa ra.

Ảnh minh họa.

Nợ vay của DNNN không tính vào nợ công

Giới hạn cụ thể về phạm vi nợ công vừa được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định: Nợ công gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của chính quyền địa phương, không bao gồm nợ tự vay tự trả của DNNN để nhằm bảo đảm bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Các DNNN phải tự vay tự trả trên cơ sở đề án kinh doanh, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật thay vì chuyển nợ DN sang nợ của Chính phủ. Nếu DNNN vay không trả nợ được thì thực hiện theo các luật liên quan, kể cả áp dụng Luật phá sản, buộc trả nợ vay.

TS. Đặng Đức An - Trưởng ban Phân tích Dự báo, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, cần phải cắt giảm bội chi trong trung và dài hạn, bố trí lại cơ cấu chi ngân sách cho hợp lý, qua đó tăng tỷ lệ chi đầu tư lên 25-26%, đồng thời giảm chi thường xuyên, bố trí trả nợ đúng hạn và cố gắng giảm đảo nợ.

Ngoài ra cũng theo ông An, là phải cắt giảm phần bảo lãnh của Chính phủ và theo dõi chặt chẽ phần vay nợ của chính quyền địa phương. 

Riêng về phần nợ Chính phủ bảo lãnh, theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng dư nợ được Chính phủ bảo lãnh đã lên tới trên 459.000 tỷ đồng (xấp xỉ 21 tỷ USD).

Dư nợ Chính phủ 53,62% GDP. Dư nợ của Chính phủ tăng, đè sức ép lên nợ được Chính phủ bảo lãnh trong trường hợp các tập đoàn, tổng công ty vay nợ đến hạn không trả được và Chính phủ phải đứng ra trả thay như trường hợp các dự án xi măng, giấy.

Nợ bảo lãnh chính phủ giảm về 70%

Và cũng theo quy định mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/3/2017 của Nghị định số 04/2017/NĐ–CP về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ, việc bảo lãnh Chính phủ trong thời gian tới cũng sẽ được siết chặt lại.

Theo đó cách xác định điều chỉnh về mức bảo lãnh chính phủ, cách xác định phí bảo lãnh; đăng ký kế hoạch cấp bảo lãnh; quy trình, thủ tục, thẩm định cấp bảo lãnh chính phủ cũng như bổ sung các quy định liên quan đến việc quản lý vốn vay được Chính phủ bảo lãnh, tài sản thế chấp và quản lý rủi ro rất cụ thể. Mức bảo lãnh chính phủ theo quy định mới đã giảm từ 80% tổng mức đầu tư của chương trình, dự án xuống còn không vượt quá 70%, tùy theo cấp độ quan trọng của chương trình, dựtối đa 70% đối với các dự án cấp bách được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư;  tối đa 60% đối với các dự án nhóm A có tổng mức đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đâu tư; và  tối đa 50% đối với các dự án khác).

Giá trị tài sản thế chấp được quy định rõ với mức tối thiểu bằng 120% trị giá gốc của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.

Các mức phí bảo lãnh đã được điều chỉnh lại mới mức phí tối thiểu tăng từ 1,5%/năm trên số dư nợ  được bảo lãnh lên 2%/năm; đồng thời bổ sung thêm hệ số năng lực tài chính của doanh nghiệp vào yếu tố tính phí bảo lãnh.

Ông Hoàng Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính  khẳng định, những quy định này giảm dần tỷ trọng nợ được Chính phủ bảo lãnh.

Ông Hoàng Hải cho rằng, trước kia, nền kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nên Chính phủ cần hỗ trợ doanh nghiệp. Việt Nam hiện đã là nước phát triển trung bình, điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay phát triển như ODA hay IDA ngày càng khó khăn và hạn chế, nên quan điểm tiếp cận nợ công cũng cần phải thay đổi. Các doanh nghiệp cần phải tự đối mặt với những khó khăn tài chính của mình, thay vì mong dựa vào Nhà nước. 

Vẫn theo ông Hải việc cấp bão lãnh Chính phủ trước đây chủ yếu là dựa trên giải trình các chủ dự án mà không có trách nhiệm của các Bộ ngành liên quan, như Bộ Xây dựng với ngành xi măng, Bộ Công thương với ngành điện…

Điểm mới của Nghị định 04/2017/NĐ-CP là quy định trách nhiệm liên quan của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thẩm định, xét duyệt chương trình, dự án mà Bộ Tài chính tham gia cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan quản lý ngành... sẽ đều phải gắn trách nhiệm giải trình cùng với Bộ Tài chính trong việc cấp bảo lãnh Chính phủ đối với những trường hợp, tình huống phát sinh rủi ro nhưng, bảo lãnh, quản lý bảo lãnh.

“Không nói là các bộ ngành trả nợ thay nhưng phải có trách nhiệm tham gia góp ý kiến về mặt chuyên môn. Các dự án trong quá trình triển khai không thể tránh rủi ro và khó đảm bảo thành công 100%, nhưng khi xảy ra vấn đề thì phải quy lại trách nhiệm giải trình đối với các bộ ngành chủ quản”- ông Hải khẳng định.    

H.Hương