: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
15:40:00 - Thứ sáu, 19/05/2017

12 tập thể, 18 cá nhân được vinh danh \'Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới\'

Chiều ngày 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã thông báo về chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới”.

Quang cảnh hội nghị.

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Để ghi nhận, vinh danh những tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 30 năm đổi mới, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, tinh thần sáng tạo vì sự nghiệp phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Từ đầu năm 2016, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất ý tưởng bình chọn tập thể, cá nhân có đóng góp xuất sắc trong quá trình 30 năm đổi mới đất nước để vinh danh trong chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới”.

Đề xuất này đã được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thành lập hội đồng bình chọn cấp Trung ương với sự tham gia của lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại Đại hội lần thứ VI năm 1986 là Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Nhìn nhận lại quá trình lịch sử 30 năm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: 30 năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ban tổ chức tặng hoa cho các nhà tài trợ.

Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bình chọn cấp Trung ương cho biết: Tiêu chí chính của chương trình là lựa chọn các tập thể, cá nhân đã có đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương, lĩnh vực để lại dấu ấn 30 năm đổi mới và được xã hội, nhân dân thừa nhận.

Qua 6 tháng triển khai, tính đến tháng 3/2017, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đã nhận được 183 hồ sơ giới thiệu các cá nhân, tập thể đại diện cho các tỉnh, thành phố và 15 Bộ. Qua 5 vòng thẩm định, xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đã bỏ phiếu kín thống nhất lựa chọn 12 tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để vinh danh trong dịp này.

Dự kiến, chương trình giao lưu nghệ thuật “Vinh quang Việt Nam” năm 2017 với chủ đề “Dấu ấn 30 năm đổi mới” sẽ được tổ chức vào tối ngày 20/5, tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

N. Phượng