: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:55:00 - Thứ 2, 15/05/2017

Bắc Kạn: Triển khai mô hình 'Thôn xây dựng nông thôn mới'

Nhằm góp phần vào việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện Ngân Sơn đã đăng ký, triển khai thực hiện điểm mô hình “Thôn xây dựng nông thôn mới” ở Khu AB, xã Bằng Vân.

Trong đó, tập trung vào thực hiện tiêu số 17 về môi trường. Mục tiêu của mô hình là: Phấn đấu 100% hộ gia đình trong khu tham gia xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; chất thải sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trong khu được thu gom và xử lý; từ 70% hộ trở lên có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và phấn đấu từ 60% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

L.Loan

Phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo Quảng Bình

Trong phong trào thi đua yêu nước, giáo dân ở Quảng Bình đã sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Tam Đường tìm hướng thoát nghèo

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, tuy là huyện nghèo nhưng Tam Đường (Lai Châu) đã biết vận dụng các điều kiện phù hợp để vươn lên,mở hướng thoát nghèo cho dân.