: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:55:00 - Thứ 2, 15/05/2017

Bắc Kạn: Triển khai mô hình 'Thôn xây dựng nông thôn mới'

Nhằm góp phần vào việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện Ngân Sơn đã đăng ký, triển khai thực hiện điểm mô hình “Thôn xây dựng nông thôn mới” ở Khu AB, xã Bằng Vân.

Trong đó, tập trung vào thực hiện tiêu số 17 về môi trường. Mục tiêu của mô hình là: Phấn đấu 100% hộ gia đình trong khu tham gia xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn; chất thải sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh trong khu được thu gom và xử lý; từ 70% hộ trở lên có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và phấn đấu từ 60% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

L.Loan

Nâng cao vai trò của các tôn giáo về bảo vệ môi trường

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các tôn giáo về bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), ngày 25/5, tại TP Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo BVMT và ứng phó với BĐKH tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động năm 2016 và thống nhất hoạt động năm 2017.

Ưu tiên hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người.