: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
10:00:00 - Thứ ba, 14/03/2017

Bảo vệ môi trường nhìn từ Bắc Giang

Bắc Giang là một trong những địa phương thực hiện tốt tiêu chí 17 về môi trường - một trong những tiêu chí khó thực hiện ở nhiều địa phương trong công cuộc hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. PV Đại Đoàn Kết đã có cuộc trao đổi với ông Trịnh Hữu Bàn- Phó Chủ tịch thường trực UB MTTQ tỉnh Bắc Giang xung quanh vấn đề này.

Ông Trịnh Hữu Bàn.

PV: Thưa ông, Bắc Giang được đánh giá là điểm sáng về phong trào xây dựng NTM so với cả nước. Vậy những điểm sáng đó được thể hiện như thế nào?

Ông Trịnh Hữu Bàn: Cùng với cả nước, Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh Bắc Giang những năm qua đã triển khai, tổ chức thực hiện tập trung, đồng bộ. Qua 6 năm triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh (2011-2017), kết quả đạt được khá toàn diện và nổi bật.

Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình, nhân dân đối ứng thực hiện tiền mặt, ngày công, hiến đất... là 921,6 tỷ đồng, chiếm 8,2% tổng nguồn vốn thực hiện. Đến nay, theo tiêu chí chuẩn bình quân mỗi xã đạt 13,2 tiêu chí, toàn tỉnh có 49 xã đạt chuẩn NTM. 

Toàn tỉnh triển khai được 189 mô hình phát triển sản xuất cho thu nhập cao, dồn điền đổi thửa thực hiện được gần 12 nghìn ha, xây dựng 118 cánh đồng mẫu, cánh đồng cho thu nhập cao. Liên kết 4 nhà được tăng cường, nhất là liên kết giữa doanh nghiệp và người dân hoặc thông qua HTX...

Vậy vai trò của Mặt trận được thể hiện như thế nào trong việc nỗ lực thực hiện bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM thưa ông?

- Xây dựng NTM cần sự phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị, trong đó, mỗi tổ chức có chức năng, nhiệm vụ của mình. Những năm qua, Mặt trận và đoàn thể các cấp tỉnh Bắc Giang đã thể hiện được vai trò của mình trong xây dựng NTM.

Mặt trận đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM với nhiều hình thức tuyên truyền vận dụng sáng tạo. Mặt trận thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin Công tác Mặt trận phát hành đến tận Ban công tác Mặt trận ở thôn, bản; tổ chức gặp mặt, biểu dương gương sáng của cộng đồng trong xây dựng NTM…

Người dân tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường ở địa phương.

Các cấp Mặt trận trong tỉnh đã thực hiện lồng ghép 5 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’ với chương trình xây dựng NTM. Qua đó, đã khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong cộng đồng khu dân cư  trong việc giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ.

Đồng thời, Mặt trận và các đoàn thể các cấp trong tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hoạt động giám sát. Theo đó, MTTQ tỉnh đã chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thể giám sát 40 xã xây dựng NTM giai đoạn 2011 – 2015. Qua đó, kiến nghị nhiều nội dung được cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao như giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản; bảo vệ môi trường…

Tiêu chí về môi trường được xem là một trong những tiêu chí khó thực hiện ở nhiều địa phương. MTTQ Bắc Giang đã triển khai thực hiện tiêu chí này ra sao?

- Để thực hiện tốt tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành Quyết định số 18 ngày 16/02/2012 về việc phê duyệt Đề án xây dựng mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” giai đoạn 2012 - 2013 và những năm tiếp theo; Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần xây NTM, đô thị văn minh giai đoạn 2016 - 2020; Chương trình phối hợp với các tôn giáo về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020… 

Nhiều địa phương đã phát động nhân dân xây dựng bể thu gom rác thải nông nghiệp, vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại cánh đồng; đóng góp tiền, công lao động để xây lò xử lý rác thủ công; giải quyết trước mắt rác thải sinh hoạt tại khu dân cư. 

Đến nay tổng số khu dân cư có tổ tự quản là 2.091/2.498 (đạt 83,7%); toàn tỉnh đã có trên 40 lò đốt rác chung của thôn, 72 lò đốt rác tại hộ gia đình với quy mô nhỏ, nhân dân đã tự giác tham gia đóng phí môi trường.

Đồng thời, hàng năm, Ủy ban MTTQ các cấp gắn kỷ niệm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc phát động đăng ký gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường. Những kết quả trên đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tiêu chí về môi trường ở địa phương.                                                                               

Kinh nghiệm của MTTQ Bắc Giang để thực hiện có hiệu quả tiêu chí này, thưa ông? 

- Bắc Giang là tỉnh miền núi địa bàn rộng, dân số đông, công nghiệp, làng nghề đang trên đà phát triển nên việc bảo vệ môi trường rất khó khăn.

Việc nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản ở địa phương khó áp dụng đồng loạt tại xã vì dân cư thưa, nếu đổ rác tập trung thành một điểm thì nhân dân sẽ không đồng tình vì sợ ô nhiễm cục bộ. Cùng với đó, một số hộ dân còn thiếu ý thức trong hoạt động bảo vệ môi trường như xả nước thải trong chăn nuôi, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật còn chưa thu gom đúng quy định gây ô nhiễm môi trường nhất là ở những khu chợ, khu đông dân cư...

Để triển khai thực hiện hiệu quả tiêu chí này, phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; trước hết là vai trò tham mưu của Uỷ ban MTTQ với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng và các tổ chức thành viên. 

Đồng thời, coi trọng công tác tuyên tuyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong ứng xử với môi trường. Làm cho nhân dân hiểu được lợi ích từ việc tự quản bảo vệ môi trường ở khu dân cư với phương châm “Vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân và do dân tự quản”.

Trân trọng cảm ơn ông! 

Ngân Hà (thực hiện)