: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:00 - Thứ sáu, 17/03/2017

Bảo vệ môi trường từ mỗi khu dân cư

Xác định người dân chính là chủ thể của việc bảo vệ môi trường những năm qua Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã triển khai xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường. Sau hơn 6 năm triển khai xây dựng, mô hình đã làm thay đổi hành vi và trách nhiệm của mỗi người dân trong tham gia bảo vệ môi trường.

Người dân ngày càng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường khu dân cư.

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ và Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì đã chọn khu dân cư số 4 phường Vân Phú làm điểm về xây dựng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố đã tổ chức cuộc họp với lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường Vân Phú để phổ biến, quán triệt các văn bản, kế hoạch triển khai, mục đích, yêu cầu, nội dung, tiêu chí quy trình xây dựng mô hình điểm, từ đó làm cơ sở cho việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi ý nghĩa, mục đích công tác bảo vệ môi trường trong toàn thể nhân dân khu dân cư số 4.

Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã kết hợp với tổ trưởng tuyên truyền, vận động nhân dân về các phong trào, nhất là công tác bảo vệ môi trường, coi đó là một trong những tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình văn hóa. Ban Công tác Mặt trận thông qua các cuộc họp dân để bà con nắm được mục đích, ý nghĩa và tác dụng của việc xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường từ việc giữ vệ sinh, môi trường từ gia đình đến đường ngõ xóm.

Đến nay, người dân trong khu dân cư đã có ý thức bảo vệ môi trường. Việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại các ngõ và các hộ gia đình được chuyển biến rõ rệt. Bà con tích cực tham gia làm vệ sinh đường làng, ngõ xóm và trồng cây xanh bóng mát ở khu công cộng. Các loại rác thải được chở đổ ra bãi rác chung. Các hộ kinh doanh dịch vụ nằm trên trục Đại lộ Hùng Vương đã có ý thức không lấn chiếm lòng đường như trước. 100% hộ dân kinh doanh có thùng đựng rác, cam kết không vứt rác ra vỉa hè. 

Tại xã Sơn Vi (Lâm Thao), triển khai mô hình điểm khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường MTTQ xã đã tập trung vào công tác tuyên truyền vận động để thay đổi nhận thức của người dân. Các Ban công tác Mặt trận thường xuyên đến các gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường qua việc các hộ gia đình chủ động phân loại, thu gom rác thải, xử lý chất thải, nước thải trong sinh hoạt, chăn nuôi.

Các nội dung xây dựng khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường được lồng ghép trong các buổi họp dân, sinh hoạt của các chi hội, đoàn thể nhằm vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện. 

Hiện, 100% các hộ gia đình trong xã tự nguyện ký cam kết bảo vệ môi trường với các nội dung như mỗi hộ gia đình đều phải có vật dụng chứa rác thải, không vứt rác bừa bãi ra đường, không chặt phá cây xanh, thả rông súc vật. 

Việc tự quản bảo vệ môi trường ở Sơn Vi đã đi vào nền nếp. Hàng tháng người dân trong các khu dân cư đều cùng nhau vệ sinh làm sạch đường làng ngõ xóm. Nhiều hộ tự nguyện mua thùng rác đặt đúng nơi quy định để người dân đi qua đường có chỗ bỏ rác, hình thành các đoạn đường kiểu mẫu bảo vệ môi trường

Sau 6 năm triển khai xây dựng các mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, 100% hộ dân đều ký cam kết “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” và bổ sung nội dung này vào quy ước của khu dân cư.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Trần Phù Tiêu, việc xây dựng các mô hình điểm bảo vệ môi trường đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân theo hướng tích cực, đồng thời phát huy trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các địa phương, năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. MTTQ đã chủ động phối hợp và tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành nghị quyết, kế hoạch hành động cụ thể để lãnh đạo và chỉ đạo việc xây dựng mô hình điểm về hoạt động tự quản bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư. 

Từ những hiệu quả thiết thực đó, mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường đang được Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới để từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

Các nội dung xây dựng khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường được lồng ghép trong các buổi họp dân, sinh hoạt của các chi hội, đoàn thể nhằm vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện. Hiện, 100% các hộ gia đình trong xã tự nguyện ký cam kết bảo vệ môi trường với các nội dung như mỗi hộ gia đình đều phải có vật dụng chứa rác thải, không vứt rác bừa bãi ra đường, không chặt phá cây xanh, thả rông súc vật.

 Anh Vũ